Σωματικό βάρος

Θεωρείτε τον εαυτό σας υπέρβαρο ή αδύνατο;
Chart
Ψήφισαν: 116 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σωματικό βάρος

Θεωρείτε τον εαυτό σας υπέρβαρο ή αδύνατο;
Chart
Ψήφισαν: 116 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σωματικό βάρος

Θεωρείτε τον εαυτό σας υπέρβαρο ή αδύνατο;
Chart
Ψήφισαν: 116 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σωματικό βάρος

Θεωρείτε τον εαυτό σας υπέρβαρο ή αδύνατο;
Chart
Ψήφισαν: 116 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σωματικό βάρος

Θεωρείτε τον εαυτό σας υπέρβαρο ή αδύνατο;


Παχύσαρκος - 7 (6.03%)
Υπέρβαρος - 45 (38.79%)
Φυσιολογικός - 48 (41.38%)
Αδύνατος - 16 (13.79%)
Ψήφισαν: 116 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σωματικό βάρος

Θεωρείτε τον εαυτό σας υπέρβαρο ή αδύνατο;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1465">Σωματικό βάρος</a></h4><span>Θεωρείτε τον εαυτό σας υπέρβαρο ή αδύνατο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1465.;poll=2758" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Παχύσαρκος</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Υπέρβαρος</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Φυσιολογικός</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Αδύνατος</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Περικοπές προσωπικών εξόδων

Έχετε κάνει περικοπές στα προσωπικά σας έξοδα και γιατί;
Chart
Ψήφισαν: 516 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περικοπές προσωπικών εξόδων

Έχετε κάνει περικοπές στα προσωπικά σας έξοδα και γιατί;
Chart
Ψήφισαν: 516 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περικοπές προσωπικών εξόδων

Έχετε κάνει περικοπές στα προσωπικά σας έξοδα και γιατί;
Chart
Ψήφισαν: 516 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περικοπές προσωπικών εξόδων

Έχετε κάνει περικοπές στα προσωπικά σας έξοδα και γιατί;
Chart
Ψήφισαν: 516 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περικοπές προσωπικών εξόδων

Έχετε κάνει περικοπές στα προσωπικά σας έξοδα και γιατί;


Ναι λόγω μείωσης μισθού - 293 (56.78%)
Ναι προληπτικά - 47 (9.11%)
Ναι λόγω απόλυσης - 73 (14.15%)
Ναι λόγω αύξησης τιμών - 77 (14.92%)
Όχι δεν έχω κάνει - 26 (5.04%)
Ψήφισαν: 516 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περικοπές προσωπικών εξόδων

Έχετε κάνει περικοπές στα προσωπικά σας έξοδα και γιατί;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1733">Περικοπές προσωπικών εξόδων</a></h4><span>Έχετε κάνει περικοπές στα προσωπικά σας έξοδα και γιατί;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1733.;poll=2851" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι λόγω μείωσης μισθού</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Ναι προληπτικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Ναι λόγω απόλυσης</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Ναι λόγω αύξησης τιμών</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Όχι δεν έχω κάνει</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα


Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Ανακύκλωση

Τι ανακυκλώνετε;
Chart
Ψήφισαν: 217 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανακύκλωση

Τι ανακυκλώνετε;
Chart
Ψήφισαν: 217 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανακύκλωση

Τι ανακυκλώνετε;
Chart
Ψήφισαν: 217 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανακύκλωση

Τι ανακυκλώνετε;
Chart
Ψήφισαν: 217 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανακύκλωση

Τι ανακυκλώνετε;


Χαρτί - 129 (59.45%)
Πλαστικό - 115 (53%)
Μέταλλο - 81 (37.33%)
Γυαλί - 96 (44.24%)
Μπαταρίες - 103 (47.47%)
Ηλεκτρ. συσκευές - 69 (31.8%)
Άλλο - 4 (1.84%)
Δεν ανακυκλώνω - 66 (30.41%)
Ψήφισαν: 217 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανακύκλωση

Τι ανακυκλώνετε;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 6 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1397">Ανακύκλωση</a></h4><span>Τι ανακυκλώνετε;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1397.;poll=2819" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 6 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Χαρτί</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Πλαστικό</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Μέταλλο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Γυαλί</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Μπαταρίες</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Ηλεκτρ. συσκευές</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Άλλο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Δεν ανακυκλώνω</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Αύγουστος 01, 2014, 16:52:17 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2512 μέλη 14907 μηνύματα 2079 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1108 δημοσκοπήσεις με 880650 ψήφους

Μ.Ο. 794.81 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 28: 28 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!