Πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία

Το πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία σας επηρέασε όσον αφορά στην χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή;
Chart
Ψήφισαν: 553 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία

Το πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία σας επηρέασε όσον αφορά στην χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή;
Chart
Ψήφισαν: 553 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία

Το πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία σας επηρέασε όσον αφορά στην χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή;
Chart
Ψήφισαν: 553 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία

Το πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία σας επηρέασε όσον αφορά στην χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή;
Chart
Ψήφισαν: 553 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία

Το πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία σας επηρέασε όσον αφορά στην χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή;


Ναι, πλέον είμαι κατά της χρήσης πυρηνικής ενέργειας - 136 (24.59%)
Ναι, πλέον δεν είμαι σίγουρος/η αν η χρήση πυρηνικής ενέργειας είναι ασφαλής - 83 (15.01%)
Όχι, εξακολουθώ να είμαι υπέρ της χρήσης πυρηνικής ενέργειας - 71 (12.84%)
Όχι, πάντα ήμουν κατά της χρήσης πυρηνικής ενέργειας - 242 (43.76%)
Δεν ξέρω / δεν απαντώ - 21 (3.8%)
Ψήφισαν: 553 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία

Το πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία σας επηρέασε όσον αφορά στην χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1546">Πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία</a></h4><span>Το πυρηνικό δυστύχημα στην Ιαπωνία σας επηρέασε όσον αφορά στην χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1546.;poll=1441" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Ναι, πλέον είμαι κατά της χρήσης πυρηνικής ενέργειας</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι, πλέον δεν είμαι σίγουρος/η αν η χρήση πυρηνικής ενέργειας είναι ασφαλής</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Όχι, εξακολουθώ να είμαι υπέρ της χρήσης πυρηνικής ενέργειας</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Όχι, πάντα ήμουν κατά της χρήσης πυρηνικής ενέργειας</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 3900 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 3900 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 3900 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 3900 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;


Πολύ - 1703 (43.67%)
Λίγο - 765 (19.62%)
Καθόλου - 1308 (33.54%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 124 (3.18%)
Ψήφισαν: 3900 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=493">Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο</a></h4><span>Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=493.;poll=428" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Πολύ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Λίγο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Καθόλου</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Ετήσιο εισόδημα

Πόσο είναι το ετήσιο εισόδημά σας;
Chart
Ψήφισαν: 18 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ετήσιο εισόδημα

Πόσο είναι το ετήσιο εισόδημά σας;
Chart
Ψήφισαν: 18 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ετήσιο εισόδημα

Πόσο είναι το ετήσιο εισόδημά σας;
Chart
Ψήφισαν: 18 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ετήσιο εισόδημα

Πόσο είναι το ετήσιο εισόδημά σας;
Chart
Ψήφισαν: 18 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ετήσιο εισόδημα

Πόσο είναι το ετήσιο εισόδημά σας;


Κάτω από 5.000 ευρώ - 4 (22.22%)
5.000 ως 8.000 ευρώ - 2 (11.11%)
8.000 ως 10.000 ευρώ - 1 (5.56%)
10.000 ως 12.000 ευρώ - 2 (11.11%)
12.000 ως 14.000 ευρώ - 1 (5.56%)
14.000 ως 16.000 ευρώ - 1 (5.56%)
16.000 ως 18.000 ευρώ - 1 (5.56%)
18.000 ως 20.000 ευρώ - 1 (5.56%)
20.000 ως 25.000 ευρώ - 0 (0%)
25.000 ως 30.000 ευρώ - 0 (0%)
30.000 ως 35.000 ευρώ - 0 (0%)
35.000 ως 40.000 ευρώ - 0 (0%)
Πάνω από 40.000 ευρώ - 5 (27.78%)
Ψήφισαν: 18 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ετήσιο εισόδημα

Πόσο είναι το ετήσιο εισόδημά σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1569">Ετήσιο εισόδημα</a></h4><span>Πόσο είναι το ετήσιο εισόδημά σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1569.;poll=3183" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Κάτω από 5.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">5.000 ως 8.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">8.000 ως 10.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">10.000 ως 12.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">12.000 ως 14.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">14.000 ως 16.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">16.000 ως 18.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">18.000 ως 20.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">20.000 ως 25.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-10" value="10" class="check" /> <label for="options-10">25.000 ως 30.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-11" value="11" class="check" /> <label for="options-11">30.000 ως 35.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-12" value="12" class="check" /> <label for="options-12">35.000 ως 40.000 ευρώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-13" value="13" class="check" /> <label for="options-13">Πάνω από 40.000 ευρώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Πόσο είναι το ετήσιο εισόδημά σας; (καθαρά έσοδα έτους 2014) Σχολιάστε...
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Δεκέμβριος 05, 2016, 04:19:57 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2735 μέλη 14968 μηνύματα 2135 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1120 δημοσκοπήσεις με 951173 ψήφους

Μ.Ο. 849.26 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 24: 24 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!