Τουρκία και Ε.Ε.

Θα θέλατε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Chart
Ψήφισαν: 3668 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τουρκία και Ε.Ε.

Θα θέλατε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Chart
Ψήφισαν: 3668 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τουρκία και Ε.Ε.

Θα θέλατε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Chart
Ψήφισαν: 3668 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τουρκία και Ε.Ε.

Θα θέλατε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Chart
Ψήφισαν: 3668 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τουρκία και Ε.Ε.

Θα θέλατε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;


Ναι άμεσα - 232 (6.32%)
Ναι υπό προϋποθέσεις - 623 (16.98%)
Όχι - 2714 (73.99%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 99 (2.7%)
Ψήφισαν: 3668 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τουρκία και Ε.Ε.

Θα θέλατε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=331">Τουρκία και Ε.Ε.</a></h4><span>Θα θέλατε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=331.;poll=279" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Ναι άμεσα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι υπό προϋποθέσεις</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Όχι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Εμπειρία οδήγησης

Πόσα χιλιόμετρα έχετε οδηγήσει συνολικά στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 75 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εμπειρία οδήγησης

Πόσα χιλιόμετρα έχετε οδηγήσει συνολικά στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 75 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εμπειρία οδήγησης

Πόσα χιλιόμετρα έχετε οδηγήσει συνολικά στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 75 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εμπειρία οδήγησης

Πόσα χιλιόμετρα έχετε οδηγήσει συνολικά στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 75 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εμπειρία οδήγησης

Πόσα χιλιόμετρα έχετε οδηγήσει συνολικά στη ζωή σας;


Δεν ξέρω να οδηγώ - 5 (6.67%)
Μέχρι 50.000 χλμ. - 5 (6.67%)
Μέχρι 100.000 χλμ. - 5 (6.67%)
Μέχρι 200.000 χλμ. - 9 (12%)
Μέχρι 300.000 χλμ. - 5 (6.67%)
Μέχρι 400.000 χλμ. - 2 (2.67%)
Μέχρι 500.000 χλμ. - 13 (17.33%)
Μέχρι 1.000.000 χλμ - 14 (18.67%)
Πάνω από 1.000.000 χλμ - 17 (22.67%)
Ψήφισαν: 75 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εμπειρία οδήγησης

Πόσα χιλιόμετρα έχετε οδηγήσει συνολικά στη ζωή σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2301">Εμπειρία οδήγησης</a></h4><span>Πόσα χιλιόμετρα έχετε οδηγήσει συνολικά στη ζωή σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2301.;poll=2786" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Δεν ξέρω να οδηγώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μέχρι 50.000 χλμ.</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Μέχρι 100.000 χλμ.</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Μέχρι 200.000 χλμ.</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Μέχρι 300.000 χλμ.</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Μέχρι 400.000 χλμ.</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Μέχρι 500.000 χλμ.</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Μέχρι 1.000.000 χλμ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">Πάνω από 1.000.000 χλμ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Μηχανές αναζήτησης

Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε περισσότερο;
Chart
Ψήφισαν: 615 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηχανές αναζήτησης

Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε περισσότερο;
Chart
Ψήφισαν: 615 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηχανές αναζήτησης

Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε περισσότερο;
Chart
Ψήφισαν: 615 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηχανές αναζήτησης

Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε περισσότερο;
Chart
Ψήφισαν: 615 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηχανές αναζήτησης

Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε περισσότερο;


Yahoo - 7 (1.14%)
Google - 568 (92.36%)
Live - 1 (0.16%)
In.gr - 3 (0.49%)
Lycos - 0 (0%)
Altavista - 0 (0%)
Bing - 5 (0.81%)
DuckDuckGo - 7 (1.14%)
Άλλη - 24 (3.9%)
Ψήφισαν: 615 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηχανές αναζήτησης

Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε περισσότερο;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1496">Μηχανές αναζήτησης</a></h4><span>Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε περισσότερο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1496.;poll=1397" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Yahoo</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Google</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Live</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">In.gr</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Lycos</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Altavista</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Bing</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">DuckDuckGo</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">Άλλη</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Απρίλιος 16, 2014, 07:57:30 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2464 μέλη 14887 μηνύματα 2073 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1105 δημοσκοπήσεις με 850941 ψήφους

Μ.Ο. 770.08 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 15: 15 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!