Ερωτικές απιστίες

Ποιοι είναι περισσότερο άπιστοι;
Chart
Ψήφισαν: 1681 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες

Ποιοι είναι περισσότερο άπιστοι;
Chart
Ψήφισαν: 1681 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες

Ποιοι είναι περισσότερο άπιστοι;
Chart
Ψήφισαν: 1681 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες

Ποιοι είναι περισσότερο άπιστοι;
Chart
Ψήφισαν: 1681 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες

Ποιοι είναι περισσότερο άπιστοι;


Άντρες - 801 (47.65%)
Γυναίκες - 642 (38.19%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 238 (14.16%)
Ψήφισαν: 1681 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες

Ποιοι είναι περισσότερο άπιστοι;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=557">Ερωτικές απιστίες</a></h4><span>Ποιοι είναι περισσότερο άπιστοι;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=557.;poll=488" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Άντρες</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Γυναίκες</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Ποιοι είναι περισσότερο άπιστοι; Οι γυναίκες ή οι άντρες; Ποιοι πιστεύτε ότι είναι πιο επιρρεπείς σε ερωτικές απιστίες; 15 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Τρόποι θέρμανσης οικίας

Τι καταναλώνετε για τη θέρμανση της οικίας σας;
Chart
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τρόποι θέρμανσης οικίας

Τι καταναλώνετε για τη θέρμανση της οικίας σας;
Chart
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τρόποι θέρμανσης οικίας

Τι καταναλώνετε για τη θέρμανση της οικίας σας;
Chart
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τρόποι θέρμανσης οικίας

Τι καταναλώνετε για τη θέρμανση της οικίας σας;
Chart
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τρόποι θέρμανσης οικίας

Τι καταναλώνετε για τη θέρμανση της οικίας σας;


Πετρέλαιο - 23 (56.1%)
Ηλεκτρικό ρεύμα - 17 (41.46%)
Ξύλα - 9 (21.95%)
Αέριο - 6 (14.63%)
Πέλλετ - 0 (0%)
Άλλο - 2 (4.88%)
Τίποτα - 1 (2.44%)
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τρόποι θέρμανσης οικίας

Τι καταναλώνετε για τη θέρμανση της οικίας σας;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 3 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=143">Τρόποι θέρμανσης οικίας</a></h4><span>Τι καταναλώνετε για τη θέρμανση της οικίας σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=143.;poll=3014" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 3 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Πετρέλαιο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Ηλεκτρικό ρεύμα</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Ξύλα</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Αέριο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Πέλλετ</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Άλλο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Τίποτα</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Μηνιαίο εισόδημα

Ποιο είναι το εύρος του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας;
Chart
Ψήφισαν: 53 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηνιαίο εισόδημα

Ποιο είναι το εύρος του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας;
Chart
Ψήφισαν: 53 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηνιαίο εισόδημα

Ποιο είναι το εύρος του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας;
Chart
Ψήφισαν: 53 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηνιαίο εισόδημα

Ποιο είναι το εύρος του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας;
Chart
Ψήφισαν: 53 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηνιαίο εισόδημα

Ποιο είναι το εύρος του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας;


Άνεργος ή προστατευόμενο μέλος οικογενείας - 12 (22.64%)
€400 - €700 - 17 (32.08%)
€701 - €1000 - 9 (16.98%)
€1001 - €1500 - 9 (16.98%)
€1501 - €2000 - 1 (1.89%)
€2001 - €3000 - 3 (5.66%)
€3001 - €5000 - 2 (3.77%)
Πάνω από €5001 - 0 (0%)
Ψήφισαν: 53 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Μηνιαίο εισόδημα

Ποιο είναι το εύρος του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1334">Μηνιαίο εισόδημα</a></h4><span>Ποιο είναι το εύρος του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1334.;poll=2907" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Άνεργος ή προστατευόμενο μέλος οικογενείας</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">€400 - €700</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">€701 - €1000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">€1001 - €1500</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">€1501 - €2000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">€2001 - €3000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">€3001 - €5000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Πάνω από €5001</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Ποιο είναι το εύρος στο οποίο ανήκει το καθαρό (μετά από κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές, αλλά προ φόρων), μηνιαίο εισόδημά σας; Το συνολικό εισόδημα μπορεί να προέρχεται από οποιονδήποτε πόρο ή συνδυασμό πόρων (μισθωτή εργασία, επιτήδευμα, εισοδήματα, μερίσματα από μετοχές κ.ά). Σχολιάστε...
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Μάρτιος 05, 2015, 20:38:20 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2571 μέλη 14921 μηνύματα 2109 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1113 δημοσκοπήσεις με 885158 ψήφους

Μ.Ο. 795.29 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 18: 18 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!