Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων

Συμφωνείτε με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων;
Chart
Ψήφισαν: 1249 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων

Συμφωνείτε με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων;
Chart
Ψήφισαν: 1249 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων

Συμφωνείτε με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων;
Chart
Ψήφισαν: 1249 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων

Συμφωνείτε με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων;
Chart
Ψήφισαν: 1249 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων

Συμφωνείτε με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων;


Συμφωνώ - 772 (61.81%)
Διαφωνώ - 384 (30.74%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 93 (7.45%)
Ψήφισαν: 1249 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων

Συμφωνείτε με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1826">Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων</a></h4><span>Συμφωνείτε με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1826.;poll=1716" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Συμφωνώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Διαφωνώ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Εορταστικές ευχές

Με ποιον τρόπο ανταλλάσσσετε ευχές τις εορτές;
Chart
Ψήφισαν: 587 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εορταστικές ευχές

Με ποιον τρόπο ανταλλάσσσετε ευχές τις εορτές;
Chart
Ψήφισαν: 587 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εορταστικές ευχές

Με ποιον τρόπο ανταλλάσσσετε ευχές τις εορτές;
Chart
Ψήφισαν: 587 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εορταστικές ευχές

Με ποιον τρόπο ανταλλάσσσετε ευχές τις εορτές;
Chart
Ψήφισαν: 587 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εορταστικές ευχές

Με ποιον τρόπο ανταλλάσσσετε ευχές τις εορτές;


email/facebook κλπ - 185 (31.52%)
sms - 313 (53.32%)
τηλεφωνικά - 426 (72.57%)
ταχυδρομικά - 41 (6.98%)
διά ζώσης - 226 (38.5%)
Δεν ανταλλάσω ευχές - 58 (9.88%)
Ψήφισαν: 587 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εορταστικές ευχές

Με ποιον τρόπο ανταλλάσσσετε ευχές τις εορτές;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 5 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1316">Εορταστικές ευχές</a></h4><span>Με ποιον τρόπο ανταλλάσσσετε ευχές τις εορτές;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1316.;poll=1213" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 5 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">email/facebook κλπ</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">sms</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">τηλεφωνικά</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">ταχυδρομικά</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">διά ζώσης</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Δεν ανταλλάσω ευχές</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα


Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Σκουλαρίκια

Έχετε κάποια τρύπα για σκουλαρίκια;
Chart
Ψήφισαν: 63 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σκουλαρίκια

Έχετε κάποια τρύπα για σκουλαρίκια;
Chart
Ψήφισαν: 63 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σκουλαρίκια

Έχετε κάποια τρύπα για σκουλαρίκια;
Chart
Ψήφισαν: 63 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σκουλαρίκια

Έχετε κάποια τρύπα για σκουλαρίκια;
Chart
Ψήφισαν: 63 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σκουλαρίκια

Έχετε κάποια τρύπα για σκουλαρίκια;


Αυτί - 21 (33.33%)
Μύτη - 3 (4.76%)
Αφαλό - 0 (0%)
Πρόσωπο - 1 (1.59%)
Γλώσσα - 1 (1.59%)
Άλλο - 0 (0%)
Τίποτα - 41 (65.08%)
Ψήφισαν: 63 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σκουλαρίκια

Έχετε κάποια τρύπα για σκουλαρίκια;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 6 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1669">Σκουλαρίκια</a></h4><span>Έχετε κάποια τρύπα για σκουλαρίκια;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1669.;poll=3057" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 6 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Αυτί</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μύτη</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Αφαλό</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Πρόσωπο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Γλώσσα</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Άλλο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Τίποτα</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Φοράτε ή φορούσατε σκουλαρίκια; Τι έχετε τρυπήσει; Σχολιάστε...
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Μάιος 22, 2015, 14:28:13 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2583 μέλη 14923 μηνύματα 2111 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1115 δημοσκοπήσεις με 893421 ψήφους

Μ.Ο. 801.27 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 17: 17 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!