Άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Ανησυχείτε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη;
Chart
Ψήφισαν: 1360 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Ανησυχείτε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη;
Chart
Ψήφισαν: 1360 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Ανησυχείτε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη;
Chart
Ψήφισαν: 1360 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Ανησυχείτε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη;
Chart
Ψήφισαν: 1360 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Ανησυχείτε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη;


Ναι - 579 (42.57%)
Όχι - 707 (51.99%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 74 (5.44%)
Ψήφισαν: 1360 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Ανησυχείτε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1795">Άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη</a></h4><span>Ανησυχείτε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1795.;poll=1686" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Ναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Όχι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;
Chart
Ψήφισαν: 133 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;
Chart
Ψήφισαν: 133 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;
Chart
Ψήφισαν: 133 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;
Chart
Ψήφισαν: 133 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;


Αυξάνεται - 6 (4.51%)
Μένει σταθερός - 39 (29.32%)
Μειώνεται - 35 (26.32%)
Το εγκατέλειψα οριστικά - 18 (13.53%)
Μόλις το ανακάλυψα - 0 (0%)
Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ - 35 (26.32%)
Ψήφισαν: 133 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2249">Χρόνος στο Facebook</a></h4><span>Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2249.;poll=2689" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Αυξάνεται</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μένει σταθερός</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Μειώνεται</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Το εγκατέλειψα οριστικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Μόλις το ανακάλυψα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Φωτογραφία ή βίντεο;

Πώς κρατάτε τις αναμνήσεις από τα ταξίδια σας; Με φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα;
Chart
Ψήφισαν: 965 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φωτογραφία ή βίντεο;

Πώς κρατάτε τις αναμνήσεις από τα ταξίδια σας; Με φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα;
Chart
Ψήφισαν: 965 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φωτογραφία ή βίντεο;

Πώς κρατάτε τις αναμνήσεις από τα ταξίδια σας; Με φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα;
Chart
Ψήφισαν: 965 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φωτογραφία ή βίντεο;

Πώς κρατάτε τις αναμνήσεις από τα ταξίδια σας; Με φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα;
Chart
Ψήφισαν: 965 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φωτογραφία ή βίντεο;

Πώς κρατάτε τις αναμνήσεις από τα ταξίδια σας; Με φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα;


Φωτογραφική μηχανή - 543 (56.27%)
Βιντεοκάμερα - 35 (3.63%)
Και τα δύο - 311 (32.23%)
Κανένα από τα δύο - 76 (7.88%)
Ψήφισαν: 965 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φωτογραφία ή βίντεο;

Πώς κρατάτε τις αναμνήσεις από τα ταξίδια σας; Με φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=208">Φωτογραφία ή βίντεο;</a></h4><span>Πώς κρατάτε τις αναμνήσεις από τα ταξίδια σας; Με φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=208.;poll=171" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Φωτογραφική μηχανή</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Βιντεοκάμερα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Και τα δύο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Κανένα από τα δύο</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Τι χρησιμοποιούμε περισότερο στις διακοπές μας; Βιντεοκάμερα ή φωτογραφική μηχανή; Προτιμάμε τη στατική εικόνα ή την κινούμενη; 20 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Νοέμβριος 23, 2014, 07:31:56 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2530 μέλη 14912 μηνύματα 2082 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1111 δημοσκοπήσεις με 897608 ψήφους

Μ.Ο. 807.93 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 21: 21 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!