Χιλιόμετρα που διανύουν τα αυτοκίνητα σε ετήσια βάση

Πόσα χιλιόμετρα κάνετε κάθε χρόνο με το αυτοκίνητό σας;
Chart
Ψήφισαν: 110 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χιλιόμετρα που διανύουν τα αυτοκίνητα σε ετήσια βάση

Πόσα χιλιόμετρα κάνετε κάθε χρόνο με το αυτοκίνητό σας;
Chart
Ψήφισαν: 110 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χιλιόμετρα που διανύουν τα αυτοκίνητα σε ετήσια βάση

Πόσα χιλιόμετρα κάνετε κάθε χρόνο με το αυτοκίνητό σας;
Chart
Ψήφισαν: 110 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χιλιόμετρα που διανύουν τα αυτοκίνητα σε ετήσια βάση

Πόσα χιλιόμετρα κάνετε κάθε χρόνο με το αυτοκίνητό σας;
Chart
Ψήφισαν: 110 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χιλιόμετρα που διανύουν τα αυτοκίνητα σε ετήσια βάση

Πόσα χιλιόμετρα κάνετε κάθε χρόνο με το αυτοκίνητό σας;


Μέχρι 5.000 - 14 (12.73%)
Μέχρι 10.000 - 20 (18.18%)
Μέχρι 15.000 - 28 (25.45%)
Μέχρι 20.000 - 14 (12.73%)
Μέχρι 25.000 - 9 (8.18%)
Μέχρι 30.000 - 6 (5.45%)
Μέχρι 35.000 - 5 (4.55%)
Μέχρι 40.000 - 3 (2.73%)
Πάνω από 40.000 - 11 (10%)
Ψήφισαν: 110 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χιλιόμετρα που διανύουν τα αυτοκίνητα σε ετήσια βάση

Πόσα χιλιόμετρα κάνετε κάθε χρόνο με το αυτοκίνητό σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1481">Χιλιόμετρα που διανύουν τα αυτοκίνητα σε ετήσια βάση</a></h4><span>Πόσα χιλιόμετρα κάνετε κάθε χρόνο με το αυτοκίνητό σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1481.;poll=2772" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Μέχρι 5.000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μέχρι 10.000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Μέχρι 15.000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Μέχρι 20.000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Μέχρι 25.000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Μέχρι 30.000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Μέχρι 35.000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Μέχρι 40.000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">Πάνω από 40.000</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Βιολογικά τρόφιμα

Πόσο συχνά αγοράζετε βιολογικά τρόφιμα;
Chart
Ψήφισαν: 804 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βιολογικά τρόφιμα

Πόσο συχνά αγοράζετε βιολογικά τρόφιμα;
Chart
Ψήφισαν: 804 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βιολογικά τρόφιμα

Πόσο συχνά αγοράζετε βιολογικά τρόφιμα;
Chart
Ψήφισαν: 804 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βιολογικά τρόφιμα

Πόσο συχνά αγοράζετε βιολογικά τρόφιμα;
Chart
Ψήφισαν: 804 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βιολογικά τρόφιμα

Πόσο συχνά αγοράζετε βιολογικά τρόφιμα;


Καθημερινά - 33 (4.1%)
Συχνά - 160 (19.9%)
Σπάνια - 341 (42.41%)
Ποτέ - 270 (33.58%)
Ψήφισαν: 804 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βιολογικά τρόφιμα

Πόσο συχνά αγοράζετε βιολογικά τρόφιμα;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=332">Βιολογικά τρόφιμα</a></h4><span>Πόσο συχνά αγοράζετε βιολογικά τρόφιμα;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=332.;poll=280" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Καθημερινά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Συχνά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Σπάνια</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Ποτέ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Ρεκόρ και αμφισβήτηση

Τι γνώμη έχετε για τα απίστευτα παγκόσμια ρεκόρ που γίνονται ανά τον κόσμο;
Chart
Ψήφισαν: 2289 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ρεκόρ και αμφισβήτηση

Τι γνώμη έχετε για τα απίστευτα παγκόσμια ρεκόρ που γίνονται ανά τον κόσμο;
Chart
Ψήφισαν: 2289 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ρεκόρ και αμφισβήτηση

Τι γνώμη έχετε για τα απίστευτα παγκόσμια ρεκόρ που γίνονται ανά τον κόσμο;
Chart
Ψήφισαν: 2289 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ρεκόρ και αμφισβήτηση

Τι γνώμη έχετε για τα απίστευτα παγκόσμια ρεκόρ που γίνονται ανά τον κόσμο;
Chart
Ψήφισαν: 2289 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ρεκόρ και αμφισβήτηση

Τι γνώμη έχετε για τα απίστευτα παγκόσμια ρεκόρ που γίνονται ανά τον κόσμο;


Είναι αναμφισβήτητα - 178 (7.78%)
Εχω κάποιες αμφιβολίες - 592 (25.86%)
Οι παράνομες ουσίες είναι κάτι το βέβαιο - 1428 (62.39%)
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ - 91 (3.98%)
Ψήφισαν: 2289 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ρεκόρ και αμφισβήτηση

Τι γνώμη έχετε για τα απίστευτα παγκόσμια ρεκόρ που γίνονται ανά τον κόσμο;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=109">Ρεκόρ και αμφισβήτηση</a></h4><span>Τι γνώμη έχετε για τα απίστευτα παγκόσμια ρεκόρ που γίνονται ανά τον κόσμο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=109.;poll=86" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Είναι αναμφισβήτητα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Εχω κάποιες αμφιβολίες</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Οι παράνομες ουσίες είναι κάτι το βέβαιο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Ποιά η γνώμη σας για τα εξωφρενικά ρεκόρ που σημειώνονται σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις ; 24 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Οκτώβριος 31, 2014, 18:10:45 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2526 μέλη 14910 μηνύματα 2080 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1109 δημοσκοπήσεις με 893319 ψήφους

Μ.Ο. 805.52 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 18: 18 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!