Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 1152 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 1152 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 1152 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 1152 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;


Μείωση των επιτοκίων - 149 (12.93%)
Ενίσχυση των ταμείων από παγκόσμιο «κουμπαρά» - 81 (7.03%)
Κρατικοποίηση ορισμένων τραπεζών - 189 (16.41%)
Άλλο - 228 (19.79%)
Συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω - 414 (35.94%)
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ - 91 (7.9%)
Ψήφισαν: 1152 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=41">Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;</a></h4><span>Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=41.;poll=37" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Μείωση των επιτοκίων</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ενίσχυση των ταμείων από παγκόσμιο «κουμπαρά»</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Κρατικοποίηση ορισμένων τραπεζών</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Άλλο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Δεν ξέρω/Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Καλές Τέχνες

Ποιες από τις Καλές Τέχνες σας συγκινούν / ενδιαφέρουν περισσότερο;
Chart
Ψήφισαν: 714 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καλές Τέχνες

Ποιες από τις Καλές Τέχνες σας συγκινούν / ενδιαφέρουν περισσότερο;
Chart
Ψήφισαν: 714 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καλές Τέχνες

Ποιες από τις Καλές Τέχνες σας συγκινούν / ενδιαφέρουν περισσότερο;
Chart
Ψήφισαν: 714 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καλές Τέχνες

Ποιες από τις Καλές Τέχνες σας συγκινούν / ενδιαφέρουν περισσότερο;
Chart
Ψήφισαν: 714 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καλές Τέχνες

Ποιες από τις Καλές Τέχνες σας συγκινούν / ενδιαφέρουν περισσότερο;


Αρχιτεκτονική - 226 (31.65%)
Γλυπτική - 167 (23.39%)
Ζωγραφική - 354 (49.58%)
Ποίηση - 222 (31.09%)
Μουσική - 525 (73.53%)
Χορός - 202 (28.29%)
Κινηματογράφος - 453 (63.45%)
Καμία / Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 30 (4.2%)
Ψήφισαν: 714 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καλές Τέχνες

Ποιες από τις Καλές Τέχνες σας συγκινούν / ενδιαφέρουν περισσότερο;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 7 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1395">Καλές Τέχνες</a></h4><span>Ποιες από τις Καλές Τέχνες σας συγκινούν / ενδιαφέρουν περισσότερο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1395.;poll=1291" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 7 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Αρχιτεκτονική</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Γλυπτική</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Ζωγραφική</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Ποίηση</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Μουσική</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Χορός</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Κινηματογράφος</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Καμία / Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
7 Καλές Τέχνες... Ποιες γοητεύουν περισσσότερο; 8 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Έλευση του τέλους του κόσμου

Πότε πιστεύτε ότι θα είναι το τέλος του κόσμου;
Chart
Ψήφισαν: 647 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Έλευση του τέλους του κόσμου

Πότε πιστεύτε ότι θα είναι το τέλος του κόσμου;
Chart
Ψήφισαν: 647 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Έλευση του τέλους του κόσμου

Πότε πιστεύτε ότι θα είναι το τέλος του κόσμου;
Chart
Ψήφισαν: 647 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Έλευση του τέλους του κόσμου

Πότε πιστεύτε ότι θα είναι το τέλος του κόσμου;
Chart
Ψήφισαν: 647 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Έλευση του τέλους του κόσμου

Πότε πιστεύτε ότι θα είναι το τέλος του κόσμου;


Μέσα στον αιώνα μας - 90 (13.91%)
Αργότερα - 152 (23.49%)
Ποτέ - 214 (33.08%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 191 (29.52%)
Ψήφισαν: 647 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Έλευση του τέλους του κόσμου

Πότε πιστεύτε ότι θα είναι το τέλος του κόσμου;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2219">Έλευση του τέλους του κόσμου</a></h4><span>Πότε πιστεύτε ότι θα είναι το τέλος του κόσμου; </span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2219.;poll=2521" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Μέσα στον αιώνα μας</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Αργότερα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Ποτέ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Μάιος 04, 2016, 04:49:30 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2689 μέλη 14948 μηνύματα 2122 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1118 δημοσκοπήσεις με 957995 ψήφους

Μ.Ο. 856.88 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 45: 45 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!