Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Φορητές συσκευές

Τι φορητές συσκευές έχετε;
Chart
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φορητές συσκευές

Τι φορητές συσκευές έχετε;
Chart
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φορητές συσκευές

Τι φορητές συσκευές έχετε;
Chart
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φορητές συσκευές

Τι φορητές συσκευές έχετε;
Chart
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φορητές συσκευές

Τι φορητές συσκευές έχετε;


e-book reader (π.χ. kindle) - 0 (0%)
laptop - 22 (66.67%)
netbook - 2 (6.06%)
smartphone (π.χ. iphone, BlackBerry, Xperia, H1 κλπ) - 20 (60.61%)
κινητό (απλό) - 12 (36.36%)
φορητό media player (π.χ. ipod) - 3 (9.09%)
φορητή παιχνιδοκονσόλα (π.χ. PSP) - 3 (9.09%)
συσκευή GPS (PΝA - αυτοκινήτου) - 7 (21.21%)
PDA (με ή χωρίς gps) - 0 (0%)
Tablet (π.χ. ipad) - 12 (36.36%)
Άλλη - 3 (9.09%)
Καμία - 4 (12.12%)
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φορητές συσκευές

Τι φορητές συσκευές έχετε;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 10 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1438">Φορητές συσκευές</a></h4><span>Τι φορητές συσκευές έχετε;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1438.;poll=3200" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 10 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">e-book reader (π.χ. kindle)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">laptop</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">netbook</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">smartphone (π.χ. iphone, BlackBerry, Xperia, H1 κλπ)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">κινητό (απλό)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">φορητό media player (π.χ. ipod)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">φορητή παιχνιδοκονσόλα (π.χ. PSP)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">συσκευή GPS (PΝA - αυτοκινήτου)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">PDA (με ή χωρίς gps)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-10" value="10" class="check" /> <label for="options-10">Tablet (π.χ. ipad)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-11" value="11" class="check" /> <label for="options-11">Άλλη</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-12" value="12" class="check" /> <label for="options-12">Καμία</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Φοβίες

Έχετε κάποια φοβία;
Chart
Ψήφισαν: 994 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φοβίες

Έχετε κάποια φοβία;
Chart
Ψήφισαν: 994 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φοβίες

Έχετε κάποια φοβία;
Chart
Ψήφισαν: 994 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φοβίες

Έχετε κάποια φοβία;
Chart
Ψήφισαν: 994 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φοβίες

Έχετε κάποια φοβία;


Αγοραφοβία - 84 (8.45%)
Κλειστοφοβία - 111 (11.17%)
Ακροφοβία / Υψοφοβία - 210 (21.13%)
Νυκτοφοβία - 77 (7.75%)
Υδροφοβία - 37 (3.72%)
Πυροφοβία - 33 (3.32%)
Φοβία πτήσεων - 115 (11.57%)
Φοβίες καταστάσεων (εξετάσεων, αιμοληψίας κ.α.) - 123 (12.37%)
Φοβίες ζώων (σκύλων, αραχνών, ερπετών κ.α.) - 170 (17.1%)
Φοβίες αντικειμένων (φαρμάκων, μικροβίων, σκόνης κ.α.) - 34 (3.42%)
Φοβίες κοινωνικές (εκδήλωσης συναισθημάτων, συναναστροφής κ.α.) - 126 (12.68%)
Άλλη - 107 (10.76%)
Δεν έχω καμία φοβία - 315 (31.69%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 45 (4.53%)
Ψήφισαν: 994 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Φοβίες

Έχετε κάποια φοβία;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 7 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=878">Φοβίες</a></h4><span>Έχετε κάποια φοβία;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=878.;poll=781" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 7 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Αγοραφοβία</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Κλειστοφοβία</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Ακροφοβία / Υψοφοβία</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Νυκτοφοβία</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Υδροφοβία</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Πυροφοβία</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Φοβία πτήσεων</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Φοβίες καταστάσεων (εξετάσεων, αιμοληψίας κ.α.)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">Φοβίες ζώων (σκύλων, αραχνών, ερπετών κ.α.)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-10" value="10" class="check" /> <label for="options-10">Φοβίες αντικειμένων (φαρμάκων, μικροβίων, σκόνης κ.α.)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-11" value="11" class="check" /> <label for="options-11">Φοβίες κοινωνικές (εκδήλωσης συναισθημάτων, συναναστροφής κ.α.)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-12" value="12" class="check" /> <label for="options-12">Άλλη</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-13" value="13" class="check" /> <label for="options-13">Δεν έχω καμία φοβία</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-14" value="14" class="check" /> <label for="options-14">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>

 Υπάρχουν δεκάδες φοβίες και εκδηλώνονται με διάφορες μορφές. Η κατηγοριοποίηση έγινε βάσει αυτών των πληροφοριών από τις οποίες επέλεξα να ξεχωρίσω τις περισσότερο γνωστές. Έχετε κάποια από αυτές ή κάποια άλλη φοβία;

20 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Ήπειρος προέλευσης αυτοκινήτων

Από ποια ήπειρο προέρχεται το αυτοκίνητό σας;
Chart
Ψήφισαν: 68 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ήπειρος προέλευσης αυτοκινήτων

Από ποια ήπειρο προέρχεται το αυτοκίνητό σας;
Chart
Ψήφισαν: 68 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ήπειρος προέλευσης αυτοκινήτων

Από ποια ήπειρο προέρχεται το αυτοκίνητό σας;
Chart
Ψήφισαν: 68 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ήπειρος προέλευσης αυτοκινήτων

Από ποια ήπειρο προέρχεται το αυτοκίνητό σας;
Chart
Ψήφισαν: 68 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ήπειρος προέλευσης αυτοκινήτων

Από ποια ήπειρο προέρχεται το αυτοκίνητό σας;


Αμερική - 5 (7.35%)
Ασία - 26 (38.24%)
Ευρώπη - 35 (51.47%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 2 (2.94%)
Ψήφισαν: 68 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ήπειρος προέλευσης αυτοκινήτων

Από ποια ήπειρο προέρχεται το αυτοκίνητό σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1461">Ήπειρος προέλευσης αυτοκινήτων</a></h4><span>Από ποια ήπειρο προέρχεται το αυτοκίνητό σας; </span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1461.;poll=3150" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Αμερική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Ασία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Ευρώπη</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Απρίλιος 27, 2017, 10:06:33 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2757 μέλη 14975 μηνύματα 2139 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1121 δημοσκοπήσεις με 963402 ψήφους

Μ.Ο. 859.41 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 50: 50 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!