Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)
Chart
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)
Chart
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)
Chart
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)
Chart
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)


Πολύ συχνά - 1 (25%)
Περιοδικά - 0 (0%)
Πολύ σπάνια - 0 (0%)
Ποτέ - 3 (75%)
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1474">Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης</a></h4><span>Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1474.;poll=3230" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Πολύ συχνά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Περιοδικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Πολύ σπάνια</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Ποτέ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Ραδιενέργεια

Πόσο ανησυχείτε για τη ραδιενέργεια;
Chart
Ψήφισαν: 666 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ραδιενέργεια

Πόσο ανησυχείτε για τη ραδιενέργεια;
Chart
Ψήφισαν: 666 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ραδιενέργεια

Πόσο ανησυχείτε για τη ραδιενέργεια;
Chart
Ψήφισαν: 666 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ραδιενέργεια

Πόσο ανησυχείτε για τη ραδιενέργεια;
Chart
Ψήφισαν: 666 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ραδιενέργεια

Πόσο ανησυχείτε για τη ραδιενέργεια;


Καθόλου - 79 (11.86%)
Λίγο - 137 (20.57%)
Αρκετά - 245 (36.79%)
Πολύ - 195 (29.28%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 10 (1.5%)
Ψήφισαν: 666 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ραδιενέργεια

Πόσο ανησυχείτε για τη ραδιενέργεια;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1554">Ραδιενέργεια</a></h4><span>Πόσο ανησυχείτε για τη ραδιενέργεια;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1554.;poll=1449" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Καθόλου</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Λίγο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Αρκετά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Πολύ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Απόσταση τόπου εργασίας

Πόσο απέχει ο τόπος εργασίας σας από την οικία σας;
Chart
Ψήφισαν: 5 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απόσταση τόπου εργασίας

Πόσο απέχει ο τόπος εργασίας σας από την οικία σας;
Chart
Ψήφισαν: 5 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απόσταση τόπου εργασίας

Πόσο απέχει ο τόπος εργασίας σας από την οικία σας;
Chart
Ψήφισαν: 5 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απόσταση τόπου εργασίας

Πόσο απέχει ο τόπος εργασίας σας από την οικία σας;
Chart
Ψήφισαν: 5 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απόσταση τόπου εργασίας

Πόσο απέχει ο τόπος εργασίας σας από την οικία σας;


0-5 χλμ - 1 (20%)
5-10 χλμ - 1 (20%)
10-20 χλμ - 2 (40%)
20-30 χλμ - 0 (0%)
Πάνω από 30 χλμ - 0 (0%)
Δεν εργάζομαι - 1 (20%)
Ψήφισαν: 5 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Απόσταση τόπου εργασίας

Πόσο απέχει ο τόπος εργασίας σας από την οικία σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2203">Απόσταση τόπου εργασίας</a></h4><span>Πόσο απέχει ο τόπος εργασίας σας από την οικία σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2203.;poll=3253" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">0-5 χλμ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">5-10 χλμ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">10-20 χλμ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">20-30 χλμ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Πάνω από 30 χλμ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Δεν εργάζομαι</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Αύγουστος 26, 2016, 04:35:13 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2707 μέλη 14953 μηνύματα 2123 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1120 δημοσκοπήσεις με 939180 ψήφους

Μ.Ο. 838.55 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 22: 22 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!