Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;
Chart
Ψήφισαν: 121 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;
Chart
Ψήφισαν: 121 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;
Chart
Ψήφισαν: 121 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;
Chart
Ψήφισαν: 121 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;


Αυξάνεται - 15 (12.4%)
Μένει σταθερός - 34 (28.1%)
Μειώνεται - 35 (28.93%)
Το εγκατέλειψα οριστικά - 13 (10.74%)
Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ - 24 (19.83%)
Ψήφισαν: 121 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρόνος στο Facebook

Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2249">Χρόνος στο Facebook</a></h4><span>Αυξάνεται ή μειώνεται με τον καιρό ο χρόνος που αφιερώνετε στο Facebook;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2249.;poll=2984" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Αυξάνεται</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μένει σταθερός</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Μειώνεται</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Το εγκατέλειψα οριστικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πώς υποβάλλατε φορολογική δήλωση φέτος;
Chart
Ψήφισαν: 17 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πώς υποβάλλατε φορολογική δήλωση φέτος;
Chart
Ψήφισαν: 17 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πώς υποβάλλατε φορολογική δήλωση φέτος;
Chart
Ψήφισαν: 17 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πώς υποβάλλατε φορολογική δήλωση φέτος;
Chart
Ψήφισαν: 17 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πώς υποβάλλατε φορολογική δήλωση φέτος;


Μόνος/η μου μέσω taxis - 7 (41.18%)
Μέσω λογιστή - 10 (58.82%)
Δεν υποβάλλω δήλωση - 0 (0%)
Ψήφισαν: 17 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πώς υποβάλλατε φορολογική δήλωση φέτος;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2567">Υποβολή φορολογικής δήλωσης</a></h4><span>Πώς υποβάλλατε φορολογική δήλωση φέτος;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2567.;poll=3263" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Μόνος/η μου μέσω taxis</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μέσω λογιστή</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν υποβάλλω δήλωση</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα


Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Εξαρτήσεις

Έχετε κάποιες εξαρτήσεις;
Chart
Ψήφισαν: 296 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εξαρτήσεις

Έχετε κάποιες εξαρτήσεις;
Chart
Ψήφισαν: 296 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εξαρτήσεις

Έχετε κάποιες εξαρτήσεις;
Chart
Ψήφισαν: 296 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εξαρτήσεις

Έχετε κάποιες εξαρτήσεις;
Chart
Ψήφισαν: 296 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εξαρτήσεις

Έχετε κάποιες εξαρτήσεις;


Καφές - 123 (41.55%)
Κάπνισμα - 127 (42.91%)
Internet - 131 (44.26%)
Τηλεόραση - 49 (16.55%)
Κινητό τηλέφωνο - 42 (14.19%)
Τυχερά παιχνίδια - 20 (6.76%)
Ποτό - 37 (12.5%)
Φαγητό - 86 (29.05%)
Άλλη - 24 (8.11%)
Καμία - 67 (22.64%)
Ψήφισαν: 296 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Εξαρτήσεις

Έχετε κάποιες εξαρτήσεις;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 8 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1365">Εξαρτήσεις</a></h4><span>Έχετε κάποιες εξαρτήσεις;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1365.;poll=3094" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 8 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Καφές</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Κάπνισμα</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Internet</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Τηλεόραση</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Κινητό τηλέφωνο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Τυχερά παιχνίδια</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Ποτό</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Φαγητό</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">Άλλη</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-10" value="10" class="check" /> <label for="options-10">Καμία</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Δεκέμβριος 11, 2016, 04:13:52 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2734 μέλη 14968 μηνύματα 2135 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1120 δημοσκοπήσεις με 951651 ψήφους

Μ.Ο. 849.69 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 34: 34 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!