Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Ερωτική διάθεση

Τι πιστεύετε ότι σας χαλαρώνει και πιθανώς να ανεβάζει τη διάθεσή σας για σεξ πρώτη φορά με κάποιον ή κάποια;
Chart
Ψήφισαν: 1928 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτική διάθεση

Τι πιστεύετε ότι σας χαλαρώνει και πιθανώς να ανεβάζει τη διάθεσή σας για σεξ πρώτη φορά με κάποιον ή κάποια;
Chart
Ψήφισαν: 1928 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτική διάθεση

Τι πιστεύετε ότι σας χαλαρώνει και πιθανώς να ανεβάζει τη διάθεσή σας για σεξ πρώτη φορά με κάποιον ή κάποια;
Chart
Ψήφισαν: 1928 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτική διάθεση

Τι πιστεύετε ότι σας χαλαρώνει και πιθανώς να ανεβάζει τη διάθεσή σας για σεξ πρώτη φορά με κάποιον ή κάποια;
Chart
Ψήφισαν: 1928 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτική διάθεση

Τι πιστεύετε ότι σας χαλαρώνει και πιθανώς να ανεβάζει τη διάθεσή σας για σεξ πρώτη φορά με κάποιον ή κάποια;


Ποτό - 992 (51.45%)
Διεγερτικές ή άλλες ουσίες - 199 (10.32%)
Άλλο - 664 (34.44%)
Τίποτα - 406 (21.06%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 109 (5.65%)
Ψήφισαν: 1928 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτική διάθεση

Τι πιστεύετε ότι σας χαλαρώνει και πιθανώς να ανεβάζει τη διάθεσή σας για σεξ πρώτη φορά με κάποιον ή κάποια;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 2 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=726">Ερωτική διάθεση</a></h4><span>Τι πιστεύετε ότι σας χαλαρώνει και πιθανώς να ανεβάζει τη διάθεσή σας για σεξ πρώτη φορά με κάποιον ή κάποια;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=726.;poll=640" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 2 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Ποτό</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Διεγερτικές ή άλλες ουσίες</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Άλλο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Τίποτα</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;
Chart
Ψήφισαν: 1930 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;
Chart
Ψήφισαν: 1930 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;
Chart
Ψήφισαν: 1930 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;
Chart
Ψήφισαν: 1930 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;


Να επιτρέπονται - 951 (49.27%)
Να απαγορευτούν - 672 (34.82%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 307 (15.91%)
Ψήφισαν: 1930 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;

Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=77">Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;</a></h4><span>Είστε υπέρ ή κατά της άμβλωσης;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=77.;poll=66" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Να επιτρέπονται</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Να απαγορευτούν</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Θεωρείτε ότι πρέπει να απαγορευτούν οι αμβλώσεις ή να συνεχίσουν να επιτρέπονται; 47 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Διάρκεια ερωτικής σχέσης

Πόσο διαρκούν συνήθως οι ερωτικές σχέσεις σας;
Chart
Ψήφισαν: 895 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διάρκεια ερωτικής σχέσης

Πόσο διαρκούν συνήθως οι ερωτικές σχέσεις σας;
Chart
Ψήφισαν: 895 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διάρκεια ερωτικής σχέσης

Πόσο διαρκούν συνήθως οι ερωτικές σχέσεις σας;
Chart
Ψήφισαν: 895 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διάρκεια ερωτικής σχέσης

Πόσο διαρκούν συνήθως οι ερωτικές σχέσεις σας;
Chart
Ψήφισαν: 895 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διάρκεια ερωτικής σχέσης

Πόσο διαρκούν συνήθως οι ερωτικές σχέσεις σας;


Δεν είμαι των σχέσεων - 154 (17.21%)
Συνήθως 1-5 μήνες - 127 (14.19%)
Συνήθως 6-11 μήνες - 70 (7.82%)
Συνήθως 1-2 χρόνια - 116 (12.96%)
Συνήθως 2-4 χρόνια - 79 (8.83%)
Συνήθως κάνω μακροχρόνιες σχέσεις - 349 (38.99%)
Ψήφισαν: 895 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διάρκεια ερωτικής σχέσης

Πόσο διαρκούν συνήθως οι ερωτικές σχέσεις σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2436">Διάρκεια ερωτικής σχέσης</a></h4><span>Πόσο διαρκούν συνήθως οι ερωτικές σχέσεις σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2436.;poll=2376" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Δεν είμαι των σχέσεων</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Συνήθως 1-5 μήνες</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Συνήθως 6-11 μήνες</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Συνήθως 1-2 χρόνια</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Συνήθως 2-4 χρόνια</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Συνήθως κάνω μακροχρόνιες σχέσεις</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Μάιος 30, 2017, 14:11:19 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2760 μέλη 14996 μηνύματα 2160 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1121 δημοσκοπήσεις με 965834 ψήφους

Μ.Ο. 861.58 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 55: 55 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!