Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)
Chart
Ψήφισαν: 34 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)
Chart
Ψήφισαν: 34 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)
Chart
Ψήφισαν: 34 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)
Chart
Ψήφισαν: 34 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)


Πολύ συχνά - 16 (47.06%)
Περιοδικά - 5 (14.71%)
Πολύ σπάνια - 4 (11.76%)
Ποτέ - 9 (26.47%)
Ψήφισαν: 34 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1474">Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης</a></h4><span>Χρησιμοποιείτε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; (facebook, twitter, myspace, κλπ)</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1474.;poll=3230" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Πολύ συχνά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Περιοδικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Πολύ σπάνια</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Ποτέ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Πάροχος σταθερής τηλεφωνίας

Ποιον πάροχο χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις από το σταθερό σας τηλέφωνο;
Chart
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πάροχος σταθερής τηλεφωνίας

Ποιον πάροχο χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις από το σταθερό σας τηλέφωνο;
Chart
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πάροχος σταθερής τηλεφωνίας

Ποιον πάροχο χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις από το σταθερό σας τηλέφωνο;
Chart
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πάροχος σταθερής τηλεφωνίας

Ποιον πάροχο χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις από το σταθερό σας τηλέφωνο;
Chart
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πάροχος σταθερής τηλεφωνίας

Ποιον πάροχο χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις από το σταθερό σας τηλέφωνο;


Cyta - 8 (19.51%)
Forthnet - 6 (14.63%)
HOL - 4 (9.76%)
Cosmote - 15 (36.59%)
Άλλη - 6 (14.63%)
Δεν έχω σταθερό τηλέφωνο - 2 (4.88%)
Ψήφισαν: 41 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πάροχος σταθερής τηλεφωνίας

Ποιον πάροχο χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις από το σταθερό σας τηλέφωνο;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1358">Πάροχος σταθερής τηλεφωνίας</a></h4><span>Ποιον πάροχο χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις από το σταθερό σας τηλέφωνο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1358.;poll=3170" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Cyta</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Forthnet</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">HOL</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Cosmote</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Άλλη</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Δεν έχω σταθερό τηλέφωνο</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Διαμοίρασμα αρχείων (torrents)

Τι πρέπει να γίνει με το διαμοίρασμα ταινιών και μουσικής (torrents)
Chart
Ψήφισαν: 872 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαμοίρασμα αρχείων (torrents)

Τι πρέπει να γίνει με το διαμοίρασμα ταινιών και μουσικής (torrents)
Chart
Ψήφισαν: 872 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαμοίρασμα αρχείων (torrents)

Τι πρέπει να γίνει με το διαμοίρασμα ταινιών και μουσικής (torrents)
Chart
Ψήφισαν: 872 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαμοίρασμα αρχείων (torrents)

Τι πρέπει να γίνει με το διαμοίρασμα ταινιών και μουσικής (torrents)
Chart
Ψήφισαν: 872 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαμοίρασμα αρχείων (torrents)

Τι πρέπει να γίνει με το διαμοίρασμα ταινιών και μουσικής (torrents)


Να συνεχιστεί ελεύθερα - 597 (68.46%)
Να κυνηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές - 29 (3.33%)
Να υπάρξουν νόμιμες λύσεις σε λογικές τιμές - 174 (19.95%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 73 (8.37%)
Ψήφισαν: 872 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαμοίρασμα αρχείων (torrents)

Τι πρέπει να γίνει με το διαμοίρασμα ταινιών και μουσικής (torrents)[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=650">Διαμοίρασμα αρχείων (torrents)</a></h4><span>Τι πρέπει να γίνει με το διαμοίρασμα ταινιών και μουσικής (torrents)</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=650.;poll=575" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Να συνεχιστεί ελεύθερα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Να κυνηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Να υπάρξουν νόμιμες λύσεις σε λογικές τιμές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Με αφορμή τη σύλληψη των διαχειριστών της ιστοσελίδας gamato.info, ποια η γνώμη σας για το θέμα των torrents; 17 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Μάιος 30, 2017, 14:10:29 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2760 μέλη 14996 μηνύματα 2160 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1121 δημοσκοπήσεις με 965834 ψήφους

Μ.Ο. 861.58 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 54: 54 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!