Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών

Τι πρέπει να γίνει με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 1731 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών

Τι πρέπει να γίνει με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 1731 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών

Τι πρέπει να γίνει με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 1731 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών

Τι πρέπει να γίνει με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 1731 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών

Τι πρέπει να γίνει με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο σχολείο;


Να καταργηθεί - 70 (4.04%)
Να γίνει μάθημα επιλογής - 331 (19.12%)
Να παραμείνει ως έχει - 1311 (75.74%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 19 (1.1%)
Ψήφισαν: 1731 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών

Τι πρέπει να γίνει με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο σχολείο;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2577">Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών</a></h4><span>Τι πρέπει να γίνει με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο σχολείο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2577.;poll=2583" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Να καταργηθεί</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Να γίνει μάθημα επιλογής</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Να παραμείνει ως έχει</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Κλιματική αλλαγή

Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή;
Chart
Ψήφισαν: 866 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κλιματική αλλαγή

Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή;
Chart
Ψήφισαν: 866 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κλιματική αλλαγή

Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή;
Chart
Ψήφισαν: 866 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κλιματική αλλαγή

Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή;
Chart
Ψήφισαν: 866 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κλιματική αλλαγή

Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή;


Υπάρχει κλιματική αλλαγή, και οφείλεται στον άνθρωπο και στον τρόπο ζωής του - 557 (64.32%)
Υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά είναι άλλη μία φυσιολογική εξέλιξη της γης με την πάροδο των ετών - 161 (18.59%)
Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο κλίμα, είναι υπερβολές (ή ακόμα και κατευθυνόμενα) αυτά που ακούγονται - 132 (15.24%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 16 (1.85%)
Ψήφισαν: 866 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κλιματική αλλαγή

Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=942">Κλιματική αλλαγή</a></h4><span>Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=942.;poll=844" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Υπάρχει κλιματική αλλαγή, και οφείλεται στον άνθρωπο και στον τρόπο ζωής του</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά είναι άλλη μία φυσιολογική εξέλιξη της γης με την πάροδο των ετών</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο κλίμα, είναι υπερβολές (ή ακόμα και κατευθυνόμενα) αυτά που ακούγονται</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή? Υπάρχει, φταίμε, είναι μια ακόμα φυσική εξέλιξη? 16 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 3239 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 3239 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 3239 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 3239 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;


Νεοελληνικά - 241 (7.44%)
Αρχαία - 360 (11.11%)
Μαθηματικά - 511 (15.78%)
Φυσική - 211 (6.51%)
Γυμναστική - 308 (9.51%)
Ιστορία - 423 (13.06%)
Θρησκευτικά - 206 (6.36%)
Μουσική - 51 (1.57%)
Πληροφορική - 126 (3.89%)
Ξένες γλώσσες - 182 (5.62%)
Γεωγραφία - 163 (5.03%)
Οικονομία - 52 (1.61%)
Χημεία - 133 (4.11%)
Βιολογία - 125 (3.86%)
Κανένα - 147 (4.54%)
Ψήφισαν: 3239 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=552">Σχολικά μαθήματα</a></h4><span>Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=552.;poll=483" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Νεοελληνικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Αρχαία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μαθηματικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Φυσική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Γυμναστική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Ιστορία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Θρησκευτικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Μουσική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">Πληροφορική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-10" value="10" class="check" /> <label for="options-10">Ξένες γλώσσες</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-11" value="11" class="check" /> <label for="options-11">Γεωγραφία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-12" value="12" class="check" /> <label for="options-12">Οικονομία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-13" value="13" class="check" /> <label for="options-13">Χημεία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-14" value="14" class="check" /> <label for="options-14">Βιολογία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-15" value="15" class="check" /> <label for="options-15">Κανένα</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Ποιο μάθημα ήταν το αγαπημένο σας; 10 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Απρίλιος 27, 2017, 10:09:32 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2757 μέλη 14975 μηνύματα 2139 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1121 δημοσκοπήσεις με 963402 ψήφους

Μ.Ο. 859.41 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 40: 40 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!