Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;


Ναι πάντα εμπρόθεσμα - 5 (20%)
Συνήθως εμπρόθεσμα, σπάνια με καθυστέρηση - 2 (8%)
Πάντα με καθυστέρηση - 5 (20%)
Δεν έχω δάνειο - 13 (52%)
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;



[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2209">Δάνεια και καθυστερήσεις</a></h4><span>Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2209.;poll=3201" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι πάντα εμπρόθεσμα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Συνήθως εμπρόθεσμα, σπάνια με καθυστέρηση</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Πάντα με καθυστέρηση</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν έχω δάνειο</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Χρεωκοπία της Ελλάδας

Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο χρεωκοπίας της Ελλάδας;
Chart
Ψήφισαν: 2022 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρεωκοπία της Ελλάδας

Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο χρεωκοπίας της Ελλάδας;
Chart
Ψήφισαν: 2022 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρεωκοπία της Ελλάδας

Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο χρεωκοπίας της Ελλάδας;
Chart
Ψήφισαν: 2022 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρεωκοπία της Ελλάδας

Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο χρεωκοπίας της Ελλάδας;
Chart
Ψήφισαν: 2022 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρεωκοπία της Ελλάδας

Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο χρεωκοπίας της Ελλάδας;


Σίγουρα - 793 (39.22%)
Μάλλον ναι - 543 (26.85%)
Μάλλον όχι - 355 (17.56%)
Όχι - 282 (13.95%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 49 (2.42%)
Ψήφισαν: 2022 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρεωκοπία της Ελλάδας

Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο χρεωκοπίας της Ελλάδας;



[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=568">Χρεωκοπία της Ελλάδας</a></h4><span>Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο χρεωκοπίας της Ελλάδας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=568.;poll=498" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Σίγουρα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Μάλλον ναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μάλλον όχι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Όχι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;


Ναι πάντα εμπρόθεσμα - 5 (20%)
Συνήθως εμπρόθεσμα, σπάνια με καθυστέρηση - 2 (8%)
Πάντα με καθυστέρηση - 5 (20%)
Δεν έχω δάνειο - 13 (52%)
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δάνεια και καθυστερήσεις

Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;



[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2209">Δάνεια και καθυστερήσεις</a></h4><span>Εξοφλείτε έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2209.;poll=3201" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι πάντα εμπρόθεσμα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Συνήθως εμπρόθεσμα, σπάνια με καθυστέρηση</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Πάντα με καθυστέρηση</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν έχω δάνειο</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.




Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Μάρτιος 28, 2017, 20:47:32 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2754 μέλη 14974 μηνύματα 2138 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1121 δημοσκοπήσεις με 961567 ψήφους

Μ.Ο. 857.78 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 44: 44 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!