Ελληνική οικονομία στο μέλλον

Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η Ελληνική οικονομία στο μέλλον σε βάθος δεκαετίας;
Chart
Ψήφισαν: 961 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ελληνική οικονομία στο μέλλον

Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η Ελληνική οικονομία στο μέλλον σε βάθος δεκαετίας;
Chart
Ψήφισαν: 961 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ελληνική οικονομία στο μέλλον

Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η Ελληνική οικονομία στο μέλλον σε βάθος δεκαετίας;
Chart
Ψήφισαν: 961 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ελληνική οικονομία στο μέλλον

Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η Ελληνική οικονομία στο μέλλον σε βάθος δεκαετίας;
Chart
Ψήφισαν: 961 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ελληνική οικονομία στο μέλλον

Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η Ελληνική οικονομία στο μέλλον σε βάθος δεκαετίας;


Σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη σημερινή - 216 (22.48%)
Στην ίδια κατάσταση με τη σημερινή - 140 (14.57%)
Σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή - 556 (57.86%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 49 (5.1%)
Ψήφισαν: 961 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ελληνική οικονομία στο μέλλον

Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η Ελληνική οικονομία στο μέλλον σε βάθος δεκαετίας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1606">Ελληνική οικονομία στο μέλλον</a></h4><span>Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η Ελληνική οικονομία στο μέλλον σε βάθος δεκαετίας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1606.;poll=1500" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη σημερινή</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Στην ίδια κατάσταση με τη σημερινή</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;


Μείωση των επιτοκίων - 157 (13.2%)
Ενίσχυση των ταμείων από παγκόσμιο «κουμπαρά» - 83 (6.98%)
Κρατικοποίηση ορισμένων τραπεζών - 194 (16.32%)
Άλλο - 235 (19.76%)
Συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω - 428 (36%)
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ - 92 (7.74%)
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=41">Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;</a></h4><span>Τι θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=41.;poll=37" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Μείωση των επιτοκίων</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ενίσχυση των ταμείων από παγκόσμιο «κουμπαρά»</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Κρατικοποίηση ορισμένων τραπεζών</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Άλλο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Δεν ξέρω/Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

ΕΝΦΙΑ

Πληρώσατε πέρισυ τον ΕΝΦΙΑ;
Chart
Ψήφισαν: 107 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

ΕΝΦΙΑ

Πληρώσατε πέρισυ τον ΕΝΦΙΑ;
Chart
Ψήφισαν: 107 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

ΕΝΦΙΑ

Πληρώσατε πέρισυ τον ΕΝΦΙΑ;
Chart
Ψήφισαν: 107 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

ΕΝΦΙΑ

Πληρώσατε πέρισυ τον ΕΝΦΙΑ;
Chart
Ψήφισαν: 107 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

ΕΝΦΙΑ

Πληρώσατε πέρισυ τον ΕΝΦΙΑ;


Ναι - 76 (71.03%)
Αρνούμαι ή δεν έχω να πληρώσω - 12 (11.21%)
Δεν έχω ακίνητο - 19 (17.76%)
Ψήφισαν: 107 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

ΕΝΦΙΑ

Πληρώσατε πέρισυ τον ΕΝΦΙΑ;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1965">ΕΝΦΙΑ</a></h4><span>Πληρώσατε πέρισυ τον ΕΝΦΙΑ;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1965.;poll=3169" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι </label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Αρνούμαι ή δεν έχω να πληρώσω</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν έχω ακίνητο</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Πληρώσατε τον ΕΝΦΙΑ; Σχολιάστε...
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Απρίλιος 27, 2017, 10:07:10 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2757 μέλη 14975 μηνύματα 2139 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1121 δημοσκοπήσεις με 963402 ψήφους

Μ.Ο. 859.41 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 47: 47 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!