Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;
Chart
Ψήφισαν: 21 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;
Chart
Ψήφισαν: 21 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;
Chart
Ψήφισαν: 21 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;
Chart
Ψήφισαν: 21 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;


Τηλεόραση - 3 (14.29%)
Διαδίκτυο - 18 (85.71%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 0 (0%)
Ψήφισαν: 21 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1596">Διαδίκτυο και τηλεόραση</a></h4><span>Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1596.;poll=3218" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Τηλεόραση</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Διαδίκτυο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Αιμοδοσία

Ποια η στάση σας στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας;
Chart
Ψήφισαν: 382 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αιμοδοσία

Ποια η στάση σας στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας;
Chart
Ψήφισαν: 382 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αιμοδοσία

Ποια η στάση σας στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας;
Chart
Ψήφισαν: 382 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αιμοδοσία

Ποια η στάση σας στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας;
Chart
Ψήφισαν: 382 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αιμοδοσία

Ποια η στάση σας στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας;


Δίνω αίμα εθελοντικά σε τακτικά χρονικά διαστήματα - 95 (24.87%)
Δίνω αίμα μόνο όταν κάποιος συγγενής ή φίλος χρειαστεί - 80 (20.94%)
Δεν δίνω από αμέλεια - 71 (18.59%)
Δεν δίνω γιατί έχω πρόβλημα - 126 (32.98%)
Δεν δίνω γιατί οι σταθμοί αιμοδοσίας είναι με δύσκολη πρόσβαση - 10 (2.62%)
Ψήφισαν: 382 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αιμοδοσία

Ποια η στάση σας στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1222">Αιμοδοσία</a></h4><span>Ποια η στάση σας στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1222.;poll=1121" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Δίνω αίμα εθελοντικά σε τακτικά χρονικά διαστήματα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Δίνω αίμα μόνο όταν κάποιος συγγενής ή φίλος χρειαστεί</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Δεν δίνω από αμέλεια</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν δίνω γιατί έχω πρόβλημα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν δίνω γιατί οι σταθμοί αιμοδοσίας είναι με δύσκολη πρόσβαση</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που εισάγει αίμα από το εξωτερικό, καθώς οι εθελοντές αιμοδότες καλύπτουν λιγότερο από τις μισές ανάγκες.
Ποια η στάση σας στο θέμα αυτό; Όσοι δεν δίνουν ας εξηγήσουν το γιατί.
10 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο

Θα αναβαθμίζατε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο προκειμένου να αποκτήσετε μεγαλύτερη ταχύτητα αν ήταν δυνατό;
Chart
Ψήφισαν: 254 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο

Θα αναβαθμίζατε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο προκειμένου να αποκτήσετε μεγαλύτερη ταχύτητα αν ήταν δυνατό;
Chart
Ψήφισαν: 254 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο

Θα αναβαθμίζατε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο προκειμένου να αποκτήσετε μεγαλύτερη ταχύτητα αν ήταν δυνατό;
Chart
Ψήφισαν: 254 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο

Θα αναβαθμίζατε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο προκειμένου να αποκτήσετε μεγαλύτερη ταχύτητα αν ήταν δυνατό;
Chart
Ψήφισαν: 254 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο

Θα αναβαθμίζατε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο προκειμένου να αποκτήσετε μεγαλύτερη ταχύτητα αν ήταν δυνατό;


Ναι θα αναβάθμιζα - 158 (62.2%)
Όχι μου αρκεί αυτή που έχω - 86 (33.86%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 10 (3.94%)
Ψήφισαν: 254 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο

Θα αναβαθμίζατε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο προκειμένου να αποκτήσετε μεγαλύτερη ταχύτητα αν ήταν δυνατό;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2562">Ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο</a></h4><span>Θα αναβαθμίζατε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο προκειμένου να αποκτήσετε μεγαλύτερη ταχύτητα αν ήταν δυνατό;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2562.;poll=3085" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι θα αναβάθμιζα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Όχι μου αρκεί αυτή που έχω</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Ιανουάριος 23, 2017, 12:26:15 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2737 μέλη 14968 μηνύματα 2133 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1120 δημοσκοπήσεις με 953701 ψήφους

Μ.Ο. 851.52 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 43: 43 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!