Ανθρώπινη επιθετικότητα

Είναι έμφυτη η ανθρώπινη επιθετικότητα;
Chart
Ψήφισαν: 111 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανθρώπινη επιθετικότητα

Είναι έμφυτη η ανθρώπινη επιθετικότητα;
Chart
Ψήφισαν: 111 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανθρώπινη επιθετικότητα

Είναι έμφυτη η ανθρώπινη επιθετικότητα;
Chart
Ψήφισαν: 111 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανθρώπινη επιθετικότητα

Είναι έμφυτη η ανθρώπινη επιθετικότητα;
Chart
Ψήφισαν: 111 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανθρώπινη επιθετικότητα

Είναι έμφυτη η ανθρώπινη επιθετικότητα;


Σίγουρα - 20 (18.02%)
Μάλλον ναι - 47 (42.34%)
Δεν νομίζω - 33 (29.73%)
Αποκλείεται - 8 (7.21%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 4 (3.6%)
Ψήφισαν: 111 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ανθρώπινη επιθετικότητα

Είναι έμφυτη η ανθρώπινη επιθετικότητα;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2188">Ανθρώπινη επιθετικότητα</a></h4><span>Είναι έμφυτη η ανθρώπινη επιθετικότητα;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2188.;poll=2081" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Σίγουρα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Μάλλον ναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Δεν νομίζω</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Αποκλείεται</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Cloud Computing

Χρησιμοποιείτε υπηρεσίες cloud computing;
Chart
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Cloud Computing

Χρησιμοποιείτε υπηρεσίες cloud computing;
Chart
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Cloud Computing

Χρησιμοποιείτε υπηρεσίες cloud computing;
Chart
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Cloud Computing

Χρησιμοποιείτε υπηρεσίες cloud computing;
Chart
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Cloud Computing

Χρησιμοποιείτε υπηρεσίες cloud computing;


Ναι - 2 (50%)
Όχι αλλά έχω ακουστά περί τίνος πρόκειται - 2 (50%)
Όχι δεν γνωρίζω τι είναι cloud computing - 0 (0%)
Ψήφισαν: 4 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Cloud Computing

Χρησιμοποιείτε υπηρεσίες cloud computing;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2316">Cloud Computing</a></h4><span>Χρησιμοποιείτε υπηρεσίες cloud computing;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2316.;poll=3222" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Όχι αλλά έχω ακουστά περί τίνος πρόκειται</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Όχι δεν γνωρίζω τι είναι cloud computing</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Το πιο πετυχημένο προϊόν της Apple

Ποια θεωρείτε σημαντικότερη δημιουργία της εταιρίας Apple μέχρι σήμερα;
Chart
Ψήφισαν: 120 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Το πιο πετυχημένο προϊόν της Apple

Ποια θεωρείτε σημαντικότερη δημιουργία της εταιρίας Apple μέχρι σήμερα;
Chart
Ψήφισαν: 120 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Το πιο πετυχημένο προϊόν της Apple

Ποια θεωρείτε σημαντικότερη δημιουργία της εταιρίας Apple μέχρι σήμερα;
Chart
Ψήφισαν: 120 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Το πιο πετυχημένο προϊόν της Apple

Ποια θεωρείτε σημαντικότερη δημιουργία της εταιρίας Apple μέχρι σήμερα;
Chart
Ψήφισαν: 120 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Το πιο πετυχημένο προϊόν της Apple

Ποια θεωρείτε σημαντικότερη δημιουργία της εταιρίας Apple μέχρι σήμερα;


Mac - 16 (13.33%)
Pixar - 5 (4.17%)
iPod- iTunes - 4 (3.33%)
iPhone - 43 (35.83%)
iPad - 22 (18.33%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 30 (25%)
Ψήφισαν: 120 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Το πιο πετυχημένο προϊόν της Apple

Ποια θεωρείτε σημαντικότερη δημιουργία της εταιρίας Apple μέχρι σήμερα;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1824">Το πιο πετυχημένο προϊόν της Apple</a></h4><span>Ποια θεωρείτε σημαντικότερη δημιουργία της εταιρίας Apple μέχρι σήμερα;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1824.;poll=1714" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Mac</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Pixar</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">iPod- iTunes</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">iPhone</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">iPad</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Ιανουάριος 23, 2017, 12:26:37 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2737 μέλη 14968 μηνύματα 2133 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1120 δημοσκοπήσεις με 953701 ψήφους

Μ.Ο. 851.52 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 45: 45 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!