Κοινοβουλευτισμός

Πιστεύετε ότι απέτυχε ο κοινοβουλευτισμός;
Chart
Ψήφισαν: 3914 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κοινοβουλευτισμός

Πιστεύετε ότι απέτυχε ο κοινοβουλευτισμός;
Chart
Ψήφισαν: 3914 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κοινοβουλευτισμός

Πιστεύετε ότι απέτυχε ο κοινοβουλευτισμός;
Chart
Ψήφισαν: 3914 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κοινοβουλευτισμός

Πιστεύετε ότι απέτυχε ο κοινοβουλευτισμός;
Chart
Ψήφισαν: 3914 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κοινοβουλευτισμός

Πιστεύετε ότι απέτυχε ο κοινοβουλευτισμός;


Ναι πρέπει να καταργηθεί - 1766 (45.12%)
Όχι αλλά πρέπει να γίνουν αλλαγές - 1931 (49.34%)
Όχι λειτουργεί ορθά - 79 (2.02%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 139 (3.55%)
Ψήφισαν: 3914 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κοινοβουλευτισμός

Πιστεύετε ότι απέτυχε ο κοινοβουλευτισμός;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1687">Κοινοβουλευτισμός</a></h4><span>Πιστεύετε ότι απέτυχε ο κοινοβουλευτισμός;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1687.;poll=1582" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Ναι πρέπει να καταργηθεί</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Όχι αλλά πρέπει να γίνουν αλλαγές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Όχι λειτουργεί ορθά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Βοήθεια στην Ελλάδα από την Ε.Ε.

Πόσο έχει βοηθήσει την Ελλάδα η Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 2361 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βοήθεια στην Ελλάδα από την Ε.Ε.

Πόσο έχει βοηθήσει την Ελλάδα η Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 2361 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βοήθεια στην Ελλάδα από την Ε.Ε.

Πόσο έχει βοηθήσει την Ελλάδα η Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 2361 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βοήθεια στην Ελλάδα από την Ε.Ε.

Πόσο έχει βοηθήσει την Ελλάδα η Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 2361 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βοήθεια στην Ελλάδα από την Ε.Ε.

Πόσο έχει βοηθήσει την Ελλάδα η Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της κρίσης;


Πολύ - 111 (4.7%)
Αρκετά - 167 (7.07%)
Ελάχιστα - 384 (16.26%)
Καθόλου - 1671 (70.78%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 28 (1.19%)
Ψήφισαν: 2361 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Βοήθεια στην Ελλάδα από την Ε.Ε.

Πόσο έχει βοηθήσει την Ελλάδα η Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της κρίσης;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1917">Βοήθεια στην Ελλάδα από την Ε.Ε.</a></h4><span>Πόσο έχει βοηθήσει την Ελλάδα η Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της κρίσης;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1917.;poll=1805" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Πολύ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Αρκετά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Ελάχιστα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Καθόλου</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Αποχή στις εκλογές

Πού πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως το μεγάλο ποσοστό της αποχής στις εκλογές;
Chart
Ψήφισαν: 4013 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αποχή στις εκλογές

Πού πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως το μεγάλο ποσοστό της αποχής στις εκλογές;
Chart
Ψήφισαν: 4013 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αποχή στις εκλογές

Πού πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως το μεγάλο ποσοστό της αποχής στις εκλογές;
Chart
Ψήφισαν: 4013 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αποχή στις εκλογές

Πού πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως το μεγάλο ποσοστό της αποχής στις εκλογές;
Chart
Ψήφισαν: 4013 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αποχή στις εκλογές

Πού πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως το μεγάλο ποσοστό της αποχής στις εκλογές;


Γενική αδιαφορία για την πολιτική - 911 (22.7%)
Διαμαρτυρία για τις κυβερνητικές επιλογές - 374 (9.32%)
Διαμαρτυρία για το υπάρχον πολιτικό σύστημα - 1221 (30.43%)
Ανεπάρκεια ικανών πολιτικών προσώπων - 1420 (35.38%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 87 (2.17%)
Ψήφισαν: 4013 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Αποχή στις εκλογές

Πού πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως το μεγάλο ποσοστό της αποχής στις εκλογές;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1263">Αποχή στις εκλογές</a></h4><span>Πού πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως το μεγάλο ποσοστό της αποχής στις εκλογές;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1263.;poll=1161" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Γενική αδιαφορία για την πολιτική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Διαμαρτυρία για τις κυβερνητικές επιλογές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Διαμαρτυρία για το υπάρχον πολιτικό σύστημα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Ανεπάρκεια ικανών πολιτικών προσώπων</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Αύγουστος 03, 2015, 03:25:04 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2618 μέλη 14929 μηνύματα 2115 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1116 δημοσκοπήσεις με 915515 ψήφους

Μ.Ο. 820.35 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 22: 22 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!