Συμπαράταξη Αριστεράς

Θα επιθυμούσατε την συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα;
Chart
Ψήφισαν: 2298 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συμπαράταξη Αριστεράς

Θα επιθυμούσατε την συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα;
Chart
Ψήφισαν: 2298 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συμπαράταξη Αριστεράς

Θα επιθυμούσατε την συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα;
Chart
Ψήφισαν: 2298 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συμπαράταξη Αριστεράς

Θα επιθυμούσατε την συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα;
Chart
Ψήφισαν: 2298 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συμπαράταξη Αριστεράς

Θα επιθυμούσατε την συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα;


Ναι - 869 (37.82%)
Όχι - 692 (30.11%)
Αδιάφορο - 705 (30.68%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 33 (1.44%)
Ψήφισαν: 2298 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συμπαράταξη Αριστεράς

Θα επιθυμούσατε την συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1662">Συμπαράταξη Αριστεράς</a></h4><span>Θα επιθυμούσατε την συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1662.;poll=1557" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Ναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Όχι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Αδιάφορο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Δημοτικότητα Πρωθυπουργού

Τι γνώμη έχετε για τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά;
Chart
Ψήφισαν: 2805 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δημοτικότητα Πρωθυπουργού

Τι γνώμη έχετε για τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά;
Chart
Ψήφισαν: 2805 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δημοτικότητα Πρωθυπουργού

Τι γνώμη έχετε για τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά;
Chart
Ψήφισαν: 2805 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δημοτικότητα Πρωθυπουργού

Τι γνώμη έχετε για τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά;
Chart
Ψήφισαν: 2805 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δημοτικότητα Πρωθυπουργού

Τι γνώμη έχετε για τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά;


Θετική - 106 (3.78%)
Μάλλον θετική - 82 (2.92%)
Ουδέτερη - 101 (3.6%)
Μάλλον Αρνητική - 148 (5.28%)
Αρνητική - 2348 (83.71%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 20 (0.71%)
Ψήφισαν: 2805 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δημοτικότητα Πρωθυπουργού

Τι γνώμη έχετε για τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1178">Δημοτικότητα Πρωθυπουργού</a></h4><span>Τι γνώμη έχετε για τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά; </span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1178.;poll=2343" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Θετική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μάλλον θετική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Ουδέτερη</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Μάλλον Αρνητική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Αρνητική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 3255 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 3255 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 3255 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;
Chart
Ψήφισαν: 3255 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;


Πολύ - 1462 (44.92%)
Λίγο - 627 (19.26%)
Καθόλου - 1057 (32.47%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 109 (3.35%)
Ψήφισαν: 3255 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=493">Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο</a></h4><span>Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=493.;poll=428" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Πολύ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Λίγο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Καθόλου</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Οκτώβριος 21, 2014, 10:00:03 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2523 μέλη 14909 μηνύματα 2079 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1108 δημοσκοπήσεις με 891636 ψήφους

Μ.Ο. 804.73 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 20: 20 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!