Σημερινή κυβέρνηση και τετραετία

Πιστεύτε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία;
Chart
Ψήφισαν: 960 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σημερινή κυβέρνηση και τετραετία

Πιστεύτε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία;
Chart
Ψήφισαν: 960 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σημερινή κυβέρνηση και τετραετία

Πιστεύτε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία;
Chart
Ψήφισαν: 960 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σημερινή κυβέρνηση και τετραετία

Πιστεύτε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία;
Chart
Ψήφισαν: 960 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σημερινή κυβέρνηση και τετραετία

Πιστεύτε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία;


Ναι θα την εξαντλήσει - 80 (8.33%)
Όχι, θα προκηρυχθούν εκλογές εντός του 2014 - 730 (76.04%)
Όχι, θα προκηρυχθούν εκλογές εντός του 2015 - 116 (12.08%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 34 (3.54%)
Ψήφισαν: 960 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σημερινή κυβέρνηση και τετραετία

Πιστεύτε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2332">Σημερινή κυβέρνηση και τετραετία</a></h4><span>Πιστεύτε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2332.;poll=2853" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι θα την εξαντλήσει</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Όχι, θα προκηρυχθούν εκλογές εντός του 2014</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Όχι, θα προκηρυχθούν εκλογές εντός του 2015</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση;

Πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση;
Chart
Ψήφισαν: 3383 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση;

Πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση;
Chart
Ψήφισαν: 3383 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση;

Πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση;
Chart
Ψήφισαν: 3383 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση;

Πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση;
Chart
Ψήφισαν: 3383 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση;

Πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση;


Ναι είναι - 516 (15.25%)
Όχι δεν είναι - 2710 (80.11%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 157 (4.64%)
Ψήφισαν: 3383 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση;

Πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2582">Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση;</a></h4><span>Πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2582.;poll=2591" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Ναι είναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Όχι δεν είναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Ονομασία κράτους FYROM

Ποια ονομασία για το κράτος της FYROM πιστεύετε ότι θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές;
Chart
Ψήφισαν: 3012 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ονομασία κράτους FYROM

Ποια ονομασία για το κράτος της FYROM πιστεύετε ότι θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές;
Chart
Ψήφισαν: 3012 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ονομασία κράτους FYROM

Ποια ονομασία για το κράτος της FYROM πιστεύετε ότι θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές;
Chart
Ψήφισαν: 3012 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ονομασία κράτους FYROM

Ποια ονομασία για το κράτος της FYROM πιστεύετε ότι θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές;
Chart
Ψήφισαν: 3012 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ονομασία κράτους FYROM

Ποια ονομασία για το κράτος της FYROM πιστεύετε ότι θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές;


Νέα Μακεδονία - 91 (3.02%)
Άνω Μακεδονία - 65 (2.16%)
Βόρεια Μακεδονία - 242 (8.03%)
Σλαβομακεδονία - 1735 (57.6%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 879 (29.18%)
Ψήφισαν: 3012 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ονομασία κράτους FYROM

Ποια ονομασία για το κράτος της FYROM πιστεύετε ότι θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1421">Ονομασία κράτους FYROM</a></h4><span>Ποια ονομασία για το κράτος της FYROM πιστεύετε ότι θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1421.;poll=1317" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Νέα Μακεδονία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Άνω Μακεδονία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Βόρεια Μακεδονία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Σλαβομακεδονία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Ποια ονομασία για το κράτος της FYROM πιστεύετε ότι θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές (τόσο της Ελλάδας όσο και της FYROM) ; 22 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Απρίλιος 25, 2014, 01:24:59 πμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2470 μέλη 14888 μηνύματα 2073 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1105 δημοσκοπήσεις με 854831 ψήφους

Μ.Ο. 773.6 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 17: 17 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!