Ερωτικές σχέσεις

Τι είδους ερωτικές σχέσεις έχετε κάνει /κάνετε συνήθως;
Chart
Ψήφισαν: 1695 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές σχέσεις

Τι είδους ερωτικές σχέσεις έχετε κάνει /κάνετε συνήθως;
Chart
Ψήφισαν: 1695 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές σχέσεις

Τι είδους ερωτικές σχέσεις έχετε κάνει /κάνετε συνήθως;
Chart
Ψήφισαν: 1695 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές σχέσεις

Τι είδους ερωτικές σχέσεις έχετε κάνει /κάνετε συνήθως;
Chart
Ψήφισαν: 1695 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές σχέσεις

Τι είδους ερωτικές σχέσεις έχετε κάνει /κάνετε συνήθως;


Μόνο σταθερές - 520 (30.68%)
Μόνο περιστασιακές - 127 (7.49%)
Περισσότερες περιστασιακές, λιγότερες σταθερές - 293 (17.29%)
Περισσότερες σταθερές, λιγότερες περιστασιακές - 433 (25.55%)
Και περιστασιακές και σταθερές εξίσου - 219 (12.92%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 103 (6.08%)
Ψήφισαν: 1695 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές σχέσεις

Τι είδους ερωτικές σχέσεις έχετε κάνει /κάνετε συνήθως;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1591">Ερωτικές σχέσεις</a></h4><span>Τι είδους ερωτικές σχέσεις έχετε κάνει /κάνετε συνήθως;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1591.;poll=1485" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Μόνο σταθερές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Μόνο περιστασιακές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Περισσότερες περιστασιακές, λιγότερες σταθερές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Περισσότερες σταθερές, λιγότερες περιστασιακές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Και περιστασιακές και σταθερές εξίσου</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Ερωτικό "τρίγωνο"

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;
Chart
Ψήφισαν: 464 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικό "τρίγωνο"

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;
Chart
Ψήφισαν: 464 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικό "τρίγωνο"

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;
Chart
Ψήφισαν: 464 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικό "τρίγωνο"

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;
Chart
Ψήφισαν: 464 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικό "τρίγωνο"

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;


Ναι, μία φορά - 66 (14.22%)
Ναι, αρκετές φορές - 69 (14.87%)
Όχι, ποτέ - 314 (67.67%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 15 (3.23%)
Ψήφισαν: 464 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικό "τρίγωνο"

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1390">Ερωτικό &quot;τρίγωνο&quot;</a></h4><span>Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1390.;poll=3082" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι, μία φορά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Ναι, αρκετές φορές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Όχι, ποτέ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Ερωτικές απιστίες: Μυστικό ή όχι;

Αν απατούσατε τον/την σύντροφό σας, θα του/της το λέγατε;
Chart
Ψήφισαν: 1414 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες: Μυστικό ή όχι;

Αν απατούσατε τον/την σύντροφό σας, θα του/της το λέγατε;
Chart
Ψήφισαν: 1414 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες: Μυστικό ή όχι;

Αν απατούσατε τον/την σύντροφό σας, θα του/της το λέγατε;
Chart
Ψήφισαν: 1414 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες: Μυστικό ή όχι;

Αν απατούσατε τον/την σύντροφό σας, θα του/της το λέγατε;
Chart
Ψήφισαν: 1414 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες: Μυστικό ή όχι;

Αν απατούσατε τον/την σύντροφό σας, θα του/της το λέγατε;


Σίγουρα ναι - 199 (14.07%)
Μάλλον ναι - 201 (14.21%)
Σίγουρα όχι - 631 (44.63%)
Μάλλον όχι - 289 (20.44%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 94 (6.65%)
Ψήφισαν: 1414 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ερωτικές απιστίες: Μυστικό ή όχι;

Αν απατούσατε τον/την σύντροφό σας, θα του/της το λέγατε;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1506">Ερωτικές απιστίες: Μυστικό ή όχι;</a></h4><span>Αν απατούσατε τον/την σύντροφό σας, θα του/της το λέγατε;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1506.;poll=1406" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Σίγουρα ναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Μάλλον ναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Σίγουρα όχι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Μάλλον όχι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Φεβρουάριος 28, 2017, 14:10:11 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2746 μέλη 14972 μηνύματα 2137 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1120 δημοσκοπήσεις με 958298 ψήφους

Μ.Ο. 855.62 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 44: 44 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!