Συχνότητα χρήσης του internet

Πόσο συχνά «σερφάρετε» στο διαδίκτυο;
Chart
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συχνότητα χρήσης του internet

Πόσο συχνά «σερφάρετε» στο διαδίκτυο;
Chart
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συχνότητα χρήσης του internet

Πόσο συχνά «σερφάρετε» στο διαδίκτυο;
Chart
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συχνότητα χρήσης του internet

Πόσο συχνά «σερφάρετε» στο διαδίκτυο;
Chart
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συχνότητα χρήσης του internet

Πόσο συχνά «σερφάρετε» στο διαδίκτυο;


Μια φορά το μήνα - 15 (1.26%)
Μια φορά την εβδομάδα - 11 (0.93%)
Μερικές φορές την εβδομάδα - 109 (9.17%)
Καθημερινά - 1054 (88.65%)
Ψήφισαν: 1189 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Συχνότητα χρήσης του internet

Πόσο συχνά «σερφάρετε» στο διαδίκτυο;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=484">Συχνότητα χρήσης του internet</a></h4><span>Πόσο συχνά «σερφάρετε» στο διαδίκτυο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=484.;poll=421" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Μια φορά το μήνα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Μια φορά την εβδομάδα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μερικές φορές την εβδομάδα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Καθημερινά</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;
Chart
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;
Chart
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;
Chart
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;
Chart
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;


Τηλεόραση - 5 (15.15%)
Διαδίκτυο - 27 (81.82%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 1 (3.03%)
Ψήφισαν: 33 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Διαδίκτυο και τηλεόραση

Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1596">Διαδίκτυο και τηλεόραση</a></h4><span>Σε ποιο μέσο αφιερώνετε πιο πολλές ώρες;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1596.;poll=3218" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Τηλεόραση</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Διαδίκτυο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα


Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Χρήση διαδικτύου

Τι χρήση κάνετε συνήθως στο διαδίκτυο;
Chart
Ψήφισαν: 30 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρήση διαδικτύου

Τι χρήση κάνετε συνήθως στο διαδίκτυο;
Chart
Ψήφισαν: 30 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρήση διαδικτύου

Τι χρήση κάνετε συνήθως στο διαδίκτυο;
Chart
Ψήφισαν: 30 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρήση διαδικτύου

Τι χρήση κάνετε συνήθως στο διαδίκτυο;
Chart
Ψήφισαν: 30 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρήση διαδικτύου

Τι χρήση κάνετε συνήθως στο διαδίκτυο;


Email - 18 (60%)
Ειδήσεις - 21 (70%)
Κοινωνική δικτύωση (facebook κλπ) - 9 (30%)
Αγορές - 14 (46.67%)
Αναζήτηση πληροφοριών - 19 (63.33%)
Παιχνίδια - 5 (16.67%)
Διαμοιρασμός αρχείων (ταινίες, τραγούδια, λογισμικό) - 9 (30%)
Άλλο - 7 (23.33%)
Ψήφισαν: 30 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Χρήση διαδικτύου

Τι χρήση κάνετε συνήθως στο διαδίκτυο;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 6 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=661">Χρήση διαδικτύου</a></h4><span>Τι χρήση κάνετε συνήθως στο διαδίκτυο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=661.;poll=3214" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 6 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Email</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Ειδήσεις</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Κοινωνική δικτύωση (facebook κλπ)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Αγορές</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Αναζήτηση πληροφοριών</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Παιχνίδια</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Διαμοιρασμός αρχείων (ταινίες, τραγούδια, λογισμικό)</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Άλλο</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Φεβρουάριος 28, 2017, 14:11:08 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2746 μέλη 14972 μηνύματα 2137 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1120 δημοσκοπήσεις με 958298 ψήφους

Μ.Ο. 855.62 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 41: 41 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!