Κυβικά εκατοστά κινητήρα

Πόσα κυβικά εκατοστά είναι ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας;
Chart
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κυβικά εκατοστά κινητήρα

Πόσα κυβικά εκατοστά είναι ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας;
Chart
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κυβικά εκατοστά κινητήρα

Πόσα κυβικά εκατοστά είναι ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας;
Chart
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κυβικά εκατοστά κινητήρα

Πόσα κυβικά εκατοστά είναι ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας;
Chart
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κυβικά εκατοστά κινητήρα

Πόσα κυβικά εκατοστά είναι ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας;


Μέχρι 1000 - 4 (12.5%)
Μέχρι 1200 - 3 (9.38%)
Μέχρι 1400 - 12 (37.5%)
Μέχρι 1600 - 6 (18.75%)
Μέχρι 1800 - 1 (3.13%)
Μέχρι 2000 - 3 (9.38%)
Μέχρι 3000 - 1 (3.13%)
Μέχρι 5000 - 1 (3.13%)
Πάνω από 5000 - 1 (3.13%)
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κυβικά εκατοστά κινητήρα

Πόσα κυβικά εκατοστά είναι ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1324">Κυβικά εκατοστά κινητήρα</a></h4><span>Πόσα κυβικά εκατοστά είναι ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1324.;poll=3245" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Μέχρι 1000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μέχρι 1200</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Μέχρι 1400</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Μέχρι 1600</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Μέχρι 1800</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Μέχρι 2000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Μέχρι 3000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Μέχρι 5000</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">Πάνω από 5000</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Κάπνισμα και ηλικία

Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε συστηματικά το κάπνισμα;
Chart
Ψήφισαν: 954 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κάπνισμα και ηλικία

Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε συστηματικά το κάπνισμα;
Chart
Ψήφισαν: 954 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κάπνισμα και ηλικία

Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε συστηματικά το κάπνισμα;
Chart
Ψήφισαν: 954 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κάπνισμα και ηλικία

Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε συστηματικά το κάπνισμα;
Chart
Ψήφισαν: 954 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κάπνισμα και ηλικία

Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε συστηματικά το κάπνισμα;


Κάτω από τα 13 - 29 (3.04%)
13-14 - 36 (3.77%)
14-16 - 97 (10.17%)
16-18 - 161 (16.88%)
18-20 - 127 (13.31%)
20-22 - 75 (7.86%)
22-24 - 21 (2.2%)
24-26 - 5 (0.52%)
26-28 - 6 (0.63%)
28-30 - 3 (0.31%)
Πάνω από τα 30 - 15 (1.57%)
Έχω δοκιμάσει, αλλά δεν το συνέχισα - 155 (16.25%)
Δεν κάπνισα ποτέ - 214 (22.43%)
Δεν ξέρω /Δεν απαντώ - 9 (0.94%)
Ψήφισαν: 954 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κάπνισμα και ηλικία

Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε συστηματικά το κάπνισμα;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1603">Κάπνισμα και ηλικία</a></h4><span>Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε συστηματικά το κάπνισμα;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1603.;poll=1497" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Κάτω από τα 13</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">13-14</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">14-16</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">16-18</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">18-20</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">20-22</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">22-24</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">24-26</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">26-28</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-10" value="10" class="check" /> <label for="options-10">28-30</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-11" value="11" class="check" /> <label for="options-11">Πάνω από τα 30</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-12" value="12" class="check" /> <label for="options-12">Έχω δοκιμάσει, αλλά δεν το συνέχισα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-13" value="13" class="check" /> <label for="options-13">Δεν κάπνισα ποτέ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-14" value="14" class="check" /> <label for="options-14">Δεν ξέρω /Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>

Το 70-90% των ενήλικων καπνιστών - όπως δείχνουν οι στατιστικές - έχουν αρχίσει το τσιγάρο πριν από την ηλικία των 18 χρόνων. Έξι στα δέκα αγόρια στην Ελλάδα - σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα - αρχίζουν να καπνίζουν στα 15-18 χρόνια τους και ένα στα τέσσερα πριν από τα 15. Η κρίσιμη ηλικία που τα παιδιά δοκιμάζουν το κάπνισμα είναι τα 12-13 χρόνια, όπως προκύπτει από ελληνικές και ξένες έρευνες.

Στο Λύκειο αρχίζουν οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες να καπνίζουν. Πρόσφατη μελέτη (Δεκέμβριος 2008) δείγματος 1.000 ανθρώπων, που μελετήθηκαν στην περιοχή Αττικής από τον καθηγητή Ε. Πανά και συνεργάτες του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά, καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

_ Οι άνδρες σε ποσοστό 24,4% αρχίζουν το κάπνισμα πριν από την ηλικία των 15 ετών, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό είναι 7,8%.

_ Το ποσοστό των γυναικών τριπλασιάζεται από τα 15 έως τα 18 έτη της ηλικίας τους.

_ 57,1% των ανδρών αρχίζει το κάπνισμα σε ηλικία 15 έως 18 ετών.

«Οι παρατηρήσεις αυτές σε συνδυασμό με αυτές του καθηγητή Ι. Κυριόπουλου και των συνεργατών του στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας δείχνουν ότι, ενώ έχει γίνει σημαντική πρόοδος στη διακοπή του καπνίσματος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, το πεδίο των εφήβων έχει παραμείνει ανέπαφο από πλευράς παρέμβασης, με αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη και ανεξέλεγκτη έναρξη σε ηλικίες μεταξύ 15 και 18 ετών, όπου διαμορφώνεται το ένα τρίτο των καπνιστών», τονίζει ο κ. Μπεχράκης.


ΠΗΓΗ: TA NEA

Ακόμη, κάποιες πληροφορίες, γενικότερες και ειδικότερες, με επιπλέον στοιχεία και διαγράμματα υπάρχουν εδώ  (κυρίως στις σσ. 18-24).
3 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 3231 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 3231 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 3231 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;
Chart
Ψήφισαν: 3231 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;


Νεοελληνικά - 240 (7.43%)
Αρχαία - 360 (11.14%)
Μαθηματικά - 511 (15.82%)
Φυσική - 208 (6.44%)
Γυμναστική - 308 (9.53%)
Ιστορία - 423 (13.09%)
Θρησκευτικά - 206 (6.38%)
Μουσική - 51 (1.58%)
Πληροφορική - 126 (3.9%)
Ξένες γλώσσες - 181 (5.6%)
Γεωγραφία - 162 (5.01%)
Οικονομία - 52 (1.61%)
Χημεία - 133 (4.12%)
Βιολογία - 123 (3.81%)
Κανένα - 147 (4.55%)
Ψήφισαν: 3231 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Σχολικά μαθήματα

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=552">Σχολικά μαθήματα</a></h4><span>Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=552.;poll=483" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Νεοελληνικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Αρχαία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μαθηματικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Φυσική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Γυμναστική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Ιστορία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Θρησκευτικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Μουσική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">Πληροφορική</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-10" value="10" class="check" /> <label for="options-10">Ξένες γλώσσες</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-11" value="11" class="check" /> <label for="options-11">Γεωγραφία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-12" value="12" class="check" /> <label for="options-12">Οικονομία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-13" value="13" class="check" /> <label for="options-13">Χημεία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-14" value="14" class="check" /> <label for="options-14">Βιολογία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-15" value="15" class="check" /> <label for="options-15">Κανένα</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Ποιο μάθημα ήταν το αγαπημένο σας; 10 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Μάρτιος 28, 2017, 20:46:15 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2754 μέλη 14974 μηνύματα 2138 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1121 δημοσκοπήσεις με 961567 ψήφους

Μ.Ο. 857.78 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 44: 44 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!