Δώρο

Τι δωρίζετε συνήθως σε γιορτές στα αγαπημένα σας πρόσωπα;
Chart
Ψήφισαν: 581 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δώρο

Τι δωρίζετε συνήθως σε γιορτές στα αγαπημένα σας πρόσωπα;
Chart
Ψήφισαν: 581 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δώρο

Τι δωρίζετε συνήθως σε γιορτές στα αγαπημένα σας πρόσωπα;
Chart
Ψήφισαν: 581 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δώρο

Τι δωρίζετε συνήθως σε γιορτές στα αγαπημένα σας πρόσωπα;
Chart
Ψήφισαν: 581 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δώρο

Τι δωρίζετε συνήθως σε γιορτές στα αγαπημένα σας πρόσωπα;


Αρώματα - 62 (10.67%)
Βιβλία - 97 (16.7%)
Ρούχα - 145 (24.96%)
Ηλεκτρονικές συσκευές - 33 (5.68%)
Διακοσμητικά - 41 (7.06%)
Άλλο - 167 (28.74%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 36 (6.2%)
Ψήφισαν: 581 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Δώρο

Τι δωρίζετε συνήθως σε γιορτές στα αγαπημένα σας πρόσωπα;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1644">Δώρο</a></h4><span>Τι δωρίζετε συνήθως σε γιορτές στα αγαπημένα σας πρόσωπα;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1644.;poll=1538" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Αρώματα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Βιβλία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Ρούχα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Ηλεκτρονικές συσκευές</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Διακοσμητικά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Άλλο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Ηλικίες

Ποια είναι η ηλικία σας;
Chart
Ψήφισαν: 50 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ηλικίες

Ποια είναι η ηλικία σας;
Chart
Ψήφισαν: 50 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ηλικίες

Ποια είναι η ηλικία σας;
Chart
Ψήφισαν: 50 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ηλικίες

Ποια είναι η ηλικία σας;
Chart
Ψήφισαν: 50 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ηλικίες

Ποια είναι η ηλικία σας;


8-15 - 7 (14%)
15-20 - 5 (10%)
20-25 - 7 (14%)
25-30 - 3 (6%)
30-35 - 4 (8%)
35-40 - 6 (12%)
40-45 - 1 (2%)
45-50 - 5 (10%)
50-60 - 9 (18%)
60 και άνω - 3 (6%)
Ψήφισαν: 50 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ηλικίες

Ποια είναι η ηλικία σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1456">Ηλικίες</a></h4><span>Ποια είναι η ηλικία σας; </span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1456.;poll=3252" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">8-15</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">15-20</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">20-25</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">25-30</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">30-35</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">35-40</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">40-45</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">45-50</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">50-60</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-10" value="10" class="check" /> <label for="options-10">60 και άνω</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Πειραματόζωα

Είστε υπέρ ή κατά των πειραμάτων σε ζώα;
Chart
Ψήφισαν: 760 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πειραματόζωα

Είστε υπέρ ή κατά των πειραμάτων σε ζώα;
Chart
Ψήφισαν: 760 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πειραματόζωα

Είστε υπέρ ή κατά των πειραμάτων σε ζώα;
Chart
Ψήφισαν: 760 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πειραματόζωα

Είστε υπέρ ή κατά των πειραμάτων σε ζώα;
Chart
Ψήφισαν: 760 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πειραματόζωα

Είστε υπέρ ή κατά των πειραμάτων σε ζώα;


Υπέρ - 50 (6.58%)
Υπέρ, αλλά μόνο για ιατρική έρευνα - 388 (51.05%)
Κατά - 297 (39.08%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 25 (3.29%)
Ψήφισαν: 760 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Πειραματόζωα

Είστε υπέρ ή κατά των πειραμάτων σε ζώα;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1305">Πειραματόζωα</a></h4><span>Είστε υπέρ ή κατά των πειραμάτων σε ζώα;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1305.;poll=1202" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Υπέρ</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Υπέρ, αλλά μόνο για ιατρική έρευνα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Κατά</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
 Η χρήση πειραματόζωων επιτρέπεται για τη διεξαγωγή βασικής έρευνας σε θέματα, για παράδειγμα, ασθενειών που έχουν επιπτώσεις σε ανθρώπους, σε ζώα και σε φυτά, θέματα δοκιμών της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας φαρμάκων, θέματα ερευνών για την προστασία των ειδών και επίσης θέματα που αφορούν την ανώτερη εκπαίδευση και τις ιατροδικαστικές έρευνες.
Έχουν χρησιμοποιηθεί όμως και από τη βιομηχανία καλλυντικών και καταναλωτικών προϊόντων.

 Τα πειράματα στα ζώα στην Ευρώπη θα περιοριστούν και θα υπόκεινται σε αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις (συμφωνα τουλάχιστον με όσα αποφασίστηκε να ισχύουν με επικείμενο, νέο ευρωπαϊκό νόμο), αποτέλεσμα ενός "συμβιβασμού" ανάμεσα στους υποστηρικτές της πλήρους κατάργησης των πειραμάτων στα ζώα και σ' αυτούς που προβάλλουν την ανάγκη να συνεχιστούν τα πειράματα για να προοδεύσει η επιστημονική έρευνα.

 Οι λόγοι για κάτι τέτοιο είναι ηθικοί (τα ζώα βασανίζονται) αλλά και επιστημονικοί, αφού μελέτες υποστηρίζουν ότι τα ποσοστά επιτυχίας των συγκεκριμένων τεστ είναι τόσο χαμηλά (το 92% των φαρμάκων που δοκιμάζονται σε ζώα απορρίπτονται κατά την κλινική έρευνα σε ανθρώπους) και τόσο πολυδάπανα, ώστε να αξίζει περισσότερο η επένδυση σε εναλλακτικά μοντέλα και μεθόδους πειραματισμού.

Οι πληροφορίες προέρχονται άπο Econews Agelioforos Kathimerini
9 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Μάιος 30, 2017, 14:12:35 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2760 μέλη 14996 μηνύματα 2160 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1121 δημοσκοπήσεις με 965834 ψήφους

Μ.Ο. 861.58 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 53: 53 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!