Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού

Σε ποια χώρα έχετε τις καταθέσεις σας;
Chart
Ψήφισαν: 26 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού

Σε ποια χώρα έχετε τις καταθέσεις σας;
Chart
Ψήφισαν: 26 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού

Σε ποια χώρα έχετε τις καταθέσεις σας;
Chart
Ψήφισαν: 26 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού

Σε ποια χώρα έχετε τις καταθέσεις σας;
Chart
Ψήφισαν: 26 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού

Σε ποια χώρα έχετε τις καταθέσεις σας;


Ελλάδα - 22 (84.62%)
Κύπρο - 1 (3.85%)
Γερμανία - 0 (0%)
Λουξεμβούργο - 0 (0%)
Ελβετία - 0 (0%)
Σε άλλη χώρα - 3 (11.54%)
Ψήφισαν: 26 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού

Σε ποια χώρα έχετε τις καταθέσεις σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2494">Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού</a></h4><span>Σε ποια χώρα έχετε τις καταθέσεις σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2494.;poll=3172" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ελλάδα</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Κύπρο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Γερμανία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Λουξεμβούργο</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Ελβετία</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Σε άλλη χώρα</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Γιατί το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100%;

Περιορισμός εξόδων λόγω κρίσης

Τι έχετε περιορίσει από τα έξοδά σας λόγω κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περιορισμός εξόδων λόγω κρίσης

Τι έχετε περιορίσει από τα έξοδά σας λόγω κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περιορισμός εξόδων λόγω κρίσης

Τι έχετε περιορίσει από τα έξοδά σας λόγω κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περιορισμός εξόδων λόγω κρίσης

Τι έχετε περιορίσει από τα έξοδά σας λόγω κρίσης;
Chart
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περιορισμός εξόδων λόγω κρίσης

Τι έχετε περιορίσει από τα έξοδά σας λόγω κρίσης;


Ταξίδια - εκδρομές - διακοπές - 19 (76%)
Είδη ένδυσης - υπόδυσης - 16 (64%)
Είδη διατροφής - 6 (24%)
Τηλεφωνική επικοινωνία - 8 (32%)
Διασκέδαση - 19 (76%)
Καταναλωτικά είδη - 17 (68%)
Μετακίνηση - 12 (48%)
Άλλο - 6 (24%)
Τίποτα - 4 (16%)
Ψήφισαν: 25 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Περιορισμός εξόδων λόγω κρίσης

Τι έχετε περιορίσει από τα έξοδά σας λόγω κρίσης;


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 8 επιλογές.

[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1601">Περιορισμός εξόδων λόγω κρίσης</a></h4><span>Τι έχετε περιορίσει από τα έξοδά σας λόγω κρίσης;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1601.;poll=3217" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι 8 επιλογές. </td> </tr><tr> <td style="padding-left:60px;"> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ταξίδια - εκδρομές - διακοπές</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Είδη ένδυσης - υπόδυσης</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Είδη διατροφής</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Τηλεφωνική επικοινωνία</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-5" value="5" class="check" /> <label for="options-5">Διασκέδαση</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-6" value="6" class="check" /> <label for="options-6">Καταναλωτικά είδη</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-7" value="7" class="check" /> <label for="options-7">Μετακίνηση</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-8" value="8" class="check" /> <label for="options-8">Άλλο</label><br /> <input type="checkbox" name="options[]" id="options-9" value="9" class="check" /> <label for="options-9">Τίποτα</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Κατάργηση του χρήματος

Θα θέλατε να καταργηθεί το χρήμα;
Chart
Ψήφισαν: 1282 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κατάργηση του χρήματος

Θα θέλατε να καταργηθεί το χρήμα;
Chart
Ψήφισαν: 1282 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κατάργηση του χρήματος

Θα θέλατε να καταργηθεί το χρήμα;
Chart
Ψήφισαν: 1282 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κατάργηση του χρήματος

Θα θέλατε να καταργηθεί το χρήμα;
Chart
Ψήφισαν: 1282 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κατάργηση του χρήματος

Θα θέλατε να καταργηθεί το χρήμα;


Ναι να καταργηθεί - 531 (41.42%)
Όχι δεν πρέπει να καταργηθεί - 648 (50.55%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 103 (8.03%)
Ψήφισαν: 1282 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Κατάργηση του χρήματος

Θα θέλατε να καταργηθεί το χρήμα;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1792">Κατάργηση του χρήματος</a></h4><span>Θα θέλατε να καταργηθεί το χρήμα;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1792.;poll=1683" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Ναι να καταργηθεί</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Όχι δεν πρέπει να καταργηθεί</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Θα θέλατε να καταργηθεί το χρήμα και αντ'αυτού να υπάρχουν ανταλλακτικές υπηρεσίες και προϊόντα; 4 Σχόλια
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Ιανουάριος 23, 2017, 12:29:42 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2737 μέλη 14968 μηνύματα 2133 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1120 δημοσκοπήσεις με 953701 ψήφους

Μ.Ο. 851.52 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 41: 41 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!