Επίπεδο ζωής

Πώς κρίνετε το επίπεδο της ζωής σας;
Chart
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Επίπεδο ζωής

Πώς κρίνετε το επίπεδο της ζωής σας;
Chart
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Επίπεδο ζωής

Πώς κρίνετε το επίπεδο της ζωής σας;
Chart
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Επίπεδο ζωής

Πώς κρίνετε το επίπεδο της ζωής σας;
Chart
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Επίπεδο ζωής

Πώς κρίνετε το επίπεδο της ζωής σας;


Ικανοποιητικό - 10 (31.25%)
Μη ικανοποιητικό - 20 (62.5%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 2 (6.25%)
Ψήφισαν: 32 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Επίπεδο ζωής

Πώς κρίνετε το επίπεδο της ζωής σας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1671">Επίπεδο ζωής</a></h4><span>Πώς κρίνετε το επίπεδο της ζωής σας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1671.;poll=3191" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ικανοποιητικό</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Μη ικανοποιητικό</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

Υπεύθυνος για το Δημόσιο χρέος

Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το Δημόσιο χρέος της Ελλάδας;
Chart
Ψήφισαν: 1027 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υπεύθυνος για το Δημόσιο χρέος

Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το Δημόσιο χρέος της Ελλάδας;
Chart
Ψήφισαν: 1027 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υπεύθυνος για το Δημόσιο χρέος

Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το Δημόσιο χρέος της Ελλάδας;
Chart
Ψήφισαν: 1027 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υπεύθυνος για το Δημόσιο χρέος

Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το Δημόσιο χρέος της Ελλάδας;
Chart
Ψήφισαν: 1027 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υπεύθυνος για το Δημόσιο χρέος

Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το Δημόσιο χρέος της Ελλάδας;


Κυβερνήσεις - 810 (78.87%)
Τράπεζες - 101 (9.83%)
Κερδοσκόποι - 82 (7.98%)
Άλλα κράτη - 21 (2.04%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 13 (1.27%)
Ψήφισαν: 1027 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Υπεύθυνος για το Δημόσιο χρέος

Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το Δημόσιο χρέος της Ελλάδας;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=1657">Υπεύθυνος για το Δημόσιο χρέος</a></h4><span>Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το Δημόσιο χρέος της Ελλάδας;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=1657.;poll=1552" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-0" value="0" class="check" /> <label for="options-0">Κυβερνήσεις</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Τράπεζες</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Κερδοσκόποι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Άλλα κράτη</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-4" value="4" class="check" /> <label for="options-4">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.

GreecePhotoGuide.com - Οι καλύτερες φωτογραφίες απ' όλη την Ελλάδα

Ασφάλεια τραπεζικών καταθέσεων

Θεωρείτε ασφαλείς τις καταθέσεις στις Ελληνικές τράπεζες;
Chart
Ψήφισαν: 59 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ασφάλεια τραπεζικών καταθέσεων

Θεωρείτε ασφαλείς τις καταθέσεις στις Ελληνικές τράπεζες;
Chart
Ψήφισαν: 59 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ασφάλεια τραπεζικών καταθέσεων

Θεωρείτε ασφαλείς τις καταθέσεις στις Ελληνικές τράπεζες;
Chart
Ψήφισαν: 59 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ασφάλεια τραπεζικών καταθέσεων

Θεωρείτε ασφαλείς τις καταθέσεις στις Ελληνικές τράπεζες;
Chart
Ψήφισαν: 59 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ασφάλεια τραπεζικών καταθέσεων

Θεωρείτε ασφαλείς τις καταθέσεις στις Ελληνικές τράπεζες;


Ναι - 15 (25.42%)
Όχι - 44 (74.58%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 0 (0%)
Ψήφισαν: 59 / Δείτε τι ψήφισαν: Οι επισκέπτες | Τα μέλη | Όλοι μαζί

Ασφάλεια τραπεζικών καταθέσεων

Θεωρείτε ασφαλείς τις καταθέσεις στις Ελληνικές τράπεζες;[Επιλέξτε τον παρακάτω κώδικα], αντιγράψτε τον και επικολήστε τον (ως html) στο blog ή στο site σας!

<table> <tr> <td> <div class="my_poll_header"><h4><a href="http://www.galop.gr/index.php?topic=2495">Ασφάλεια τραπεζικών καταθέσεων</a></h4><span>Θεωρείτε ασφαλείς τις καταθέσεις στις Ελληνικές τράπεζες;</span></div><br /><br /> <form action="http://www.galop.gr/index.php?action=vote;topic=2495.;poll=3187" method="post" accept-charset="UTF-8" style="margin: 0px;"> <table> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio" name="options[]" id="options-1" value="1" class="check" /> <label for="options-1">Ναι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-2" value="2" class="check" /> <label for="options-2">Όχι</label><br /> <input type="radio" name="options[]" id="options-3" value="3" class="check" /> <label for="options-3">Δεν ξέρω / Δεν απαντώ</label><br /> </td> <td valign="bottom" style="padding-left: 15px;"> </td> </tr><tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Αποστολή ψήφου" /></td> </tr> </table></form> </td> </tr> </table>
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του Galop.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Πληροφορίες μέλους
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Μάιος 30, 2017, 14:12:07 μμ

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
* Διαγωνισμός
Δεν υπάρχει ενεργός διαγωνισμός
Chart
* Χρειάζονται ψήφους
Κατηγορία: Όλες

* Οι δημοσκοπήσεις του μήνα
Κατηγορία: Όλες

* Στατιστικά
2760 μέλη 14996 μηνύματα 2160 θέματα 11 κατηγορίες 60 πίνακες
1121 δημοσκοπήσεις με 965834 ψήφους

Μ.Ο. 861.58 ψήφοι ανά δημοσκόπηση
Online 53: 53 επισκέπτες, 0 χρήστες


[Περισσότερα στατιστικά]

Στο galop.gr θα βρείτε δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, σφυγμομετρήσεις, γκάλοπ ... όπως κι αν το πει κανεις, η ουσία είναι ότι εδώ η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε και κερδίστε δώρα μέσα από τους μηνιαίους διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στις συζητήσεις και εκφράστε τη γνώμη σας. Καλή περιήγηση!